Lucrare de diploma: Tipuri de criminali

Cuprinsul lucrării de licență

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I. PERSONALITATEA INFRACTORULUI 5
1.1. Noţiunea şi conceptul de personalitate a infractorului. Aspectele criminalului 5
1.2. Factorii care contribuie la formarea personalităţii infractorului 8
1.3. Coordonatele bio-psiho-sociale ale personalităţii infractorului 14
CAPITOLUL II. CLASIFICĂRI ŞI TIPOLOGII ALE INFRACTORULUI. UNELE TIPURI DE CRIMINALI 21
2.1. Noţiuni generale cu privire la clasificarea şi tipologia infractorului 21
2.2. Clasificarea infractorilor 22
2.3. Personalitatea infractorului recidivist 29
2.4. Personalitatea infractorului minor 34
CAPITOLUL III. TIPURI PARTICULARE DE CRIMINALI 37
3.1. Criminalul în serie 37
3.1.1. Criminalul vizionar 37
3.1.2. Criminalul misionar 37
3.1.3. Criminalul hedonist 37
3.1.4. Criminalul sadic 38
3.1.5. Criminalul în serie „sexual” 38
3.1.6. Exemple de criminali în serie celebri 39
3.2. Criminalul femeie 46
CAPITOLUL IV. TIPOLOGIA CRIMINALULUI ȘI PROFILAJUL CRIMINALISTIC 49
4.1. Apariția profilingului criminal 49
4.2. Profilajul criminal – mijloc de investigare 56
4.3. Aspecte metodologice 59
CONCLUZII ȘI PROPUNERI 69
BIBLIOGRAFIE 71

 

Introducerea lucrării de licență

Alegerea unei astfel de teme pentru lucrarea de licență a fost dificilă în primul rând datorită abundenței de teorii, unele îndoielnice, alte ultra criticate, majoritatea confuze, legate de tipologia criminalului.
În cadrul lucrării am încercat o sintetizare a acestor teorii, analizând pentru fiecare în parte modul cum au fost primite de comunitatea științifică și criticile care au fost aduse.
Am considerat că înțelegerea și analiza tipologiilor criminalilor poate ajuta la rezolvarea unor crime folosindu-se metoda profilajului criminal. De aceea, am dedicat un capitol pentru a analiza conceptul de profilaj criminal ca mijloc de investigare criminalistică și pentru a prezenta unele aspecte metodologice legate de acest mijloc. Profilajul criminal sau profiling-ul trebuie abordat ca un demers pluridisciplinar. Acest subiect a fost tratat sporadic în România, abordări vagi fiind făcute de către psihologul criminalist Tudorel Butoi . Spre deosebire de ţara noastră, în Statele Unite ale Americii şi unele state vest europene, profilul psihologic al autorului unei crime a fost adoptat ca o metodă ştiinţifică în cadrul investigaţiilor penale, fiind astăzi de un real şi incontestabil ajutor în identificarea autorilor necunoscuţi. În România putem spune că există o oarecare reticență față de profilajul modern. Cauzele pot fi multiple, importante fiind însă rigiditatea structurilor poliţieneşti de la noi cât şi absenţa specialiştilor în domeniu, un bun profiler „necesitând, pe lângă un extraordinar fler, ani buni de experienţă în investigaţiile criminale, studii de psihologie, sociologie, criminologie, psihiatrie, medicină legală etc” .
Am structurat această lucrare pe patru capitole. Primul capitol se referă la personalitatea infractorului. Sunt abordate aici aspectele legate de conceptul de personalitate a infractorului, factorii și coordonatele fundamentale care contribuie la formarea acesteia.
În cel de-al doilea capitol am realizat o clasificare a tipologiei infracționale, făcând și o analiză aprofundată a infractorului recidivist și a celui minor.
Al treilea capitol este dedicat tipurilor particulare de criminali. Am analizat aici criminalul în serie și criminalul femeie. Pentru exemplificare, am încercat să vin cu exemple celebre de criminali în serie.
Ultimul capitol este, așa cum am precizat mai sus, dedicat profilajului criminal. Cunoașterea tipurilor de criminal nu ajută numai la înțelegerea mecanismelor declanșatoare a actului infracțional ci poate contribui și la rezolvarea unor crime în a căror investigare s-a ajuns într-un impas.