Lucrare de diploma: Talharia si santajul

Exemplu lucrari de diploma realizate: Talharia si santajul

Cuprinsul lucrarii de diploma Talharia si santajul

INTRODUCERE 4
CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND OCROTIREA PRIN NORMELE DREPTULUI PENAL A PERSOANEI ŞI LIBERTĂŢII ACESTEIA PRECUM ŞI A PATRIMONIULUI 6
1.1. Considerații privind ocrotirea prin norme de drept penal a persoanei şi libertăţii acestuia la nivel naţional şi european 6
1.2. Scurt istoric privind ocrotirea prin norme de drept penal a patrimoniului la nivel naţional 15
CAPITOLUL II. ANALIZĂ INFRACŢIUNII DE ŞANTAJ 17
2.1. Continutul legal al infracţiunii de şantaj 17
2.1.1. Notiunea şi definiţia infracţiunii de şantaj 17
2.1.2. Scurt istoric al infracţiunii de şantaj în legislaţia românească 18
2.1.3. Situatii tranzitorii în cazul infracţiunii de şantaj 18
2.1.4. Elemente de drept comparat privind infracţiunea de şantaj 19
2.2. Condiții preexistente ale săvârșirii infracțiunii de șantaj 20
2.2.1. Obiectul infracțiunii de șantaj 20
2.2.2. Subiecţii infracțiunii de șantaj 20
2.3. Conținutul constitutiv al infracțiunii de șantaj 20
2.3.1. Latura obiectivă 21
2.3.2. Latura subiectivă 23
2.4. Forme, modalități și sancțiuni ale infracțiunii de șantaj 24
2.4.1. Forme 24
2.4.2. Modalități 25
2.4.3. Sancțiuni 26
CAPITOLUL III. ANALIZA INFRACȚIUNII DE TÂLHĂRIE 27
3.1. Continutul legal al infracţiunii de tâlhărie 27
3.1.1. Notiunea şi definiţia 27
3.1.2. Scurt istoric al infracţiunii de tâlhărie în legislaţia românească 29
3.1.3. Situatii tranzitorii privind infracţiunea de tâlhărie 34
3.1.4. Elemente de drept comparat privind infracţiunea de tâlhărie 35
3.2. Condiţii preexistente săvârşirii infracţiunii de tâlhărie 39
3.2.1. Obiectul infracţiunii de tâlhărie 39
3.2.2. Subiecții infracţiunii de tâlhărie 40
3.3. Continutul constitutiv al infracţiunii de tâlhărie 40
3.3.1. Latura obiectivă al infracţiunii de tâlhărie 40
3.3.2. Latura subiectivă al infracţiunii de tâlhărie 41
3.4. Forme, modalităţi şi sancţiuni în cazul infracţiunii de tâlhărie 42
3.4.1. Forme ale infracţiunii de tâlhărie 42
3.4.2. Modalitati ale infracţiunii de tâlhărie 42
3.4.3. Sanctiuni aplicabile în cazul infracţiunii de tâlhărie 44
CAPITOLUL IV. ASEMĂNĂRI ȘI DEOSEBIRI ÎNTRE INFRACȚIUNEA DE ȘANTAJ ȘI TÂLHĂRIE 45
CAPITOLUL V. ASPECTE CRIMINOLOGICE SPECIFICE INFRACŢIUNII DE ŞANTAJ ŞI TÂLHĂRIE. CAUZE CARE FAVORIZEAZĂ SĂVÂRŞIREA ACESTOR INFRACŢIUNI ŞI METODE DE PREVENIRE. 47
5.1. Aspecte criminologice în cazul infracţiunii de şantaj 47
5.2. Cauze şi condiţii ce favorizează infracţiunea de şantaj 48
5.3. Câteva metode de prevenire în cazul infracţiunii de şantaj 50
5.4. Aspecte criminologice în cazul infracţiunii de tâlhărie 52
5.5. Condiţii şi cauze care favorizează săvârşirea infracţiunii de tâlhărie 64
5.6. Câteva metode de prevenire a infracţiunii de tâlhărie 65
CONCLUZII 67
BIBLIOGRAFIE 69

 

Introducerea lucrarii de diploma Tâlhăria și șantajul

Există infracţiune de şantaj, potrivit art. 194 Cod penal – modificat prin Legea nr. 140/1996, când o persoană a fost constrânsa prin violenţă sau ameninţare, să dea, să facă, să nu facă sau să sufere ceva, dacă fapta este comisă spre a dobândi în mod injust un folos, pentru sine sau pentru altul.

Fapta este mai gravă când constrângerea constă în ameninţarea cu darea în vileag a unei fapte reale sau imaginare, compromiţătoare pentru persoana ameninţată, pentru soţul acesteia sau pentru o rudă apropiată.

Motivul pentru care am ales această lucrare de diploma a plecat de la faptul că deşi între aceste două infracţiuni analizate există asemănări, ambele având două obiecte juridice speciale – relaţiile sociale referitoare la libertatea persoanei şi cele referitoare la patrimoniul acesteia – totuşi, ele se deosebesc esenţial, prin aceea că, în cazul şantajului, în principal sunt încălcate relaţiile sociale referitoare la libertatea persoanei, pe când în cazul tâlhăriei, sunt încălcate în principal, relaţiile sociale referitoare la patrimoniul acesteia.

Spre deosebire de tâlhărie, infracţiunea de şantaj nu are, de regulă, obiect material, libertatea psihică constituind un drept personal. Sunt însă şi situaţii când şantajul are loc prin folosirea constrângerii fizice, corpul victimei devenind astfel obiect material al infracţiunii de şantaj. La ambele infracţiuni observăm folosirea de violente sau ameninţări.

La tâlhărie, unii autori, considera că actele de violenţă vor putea fi săvârşite anterior furtului pentru a se pregăti condiţiile sustragerii, existând astfel, o relaţie de conexitate între faptă de violenţă şi cea de furt.

Infracţiunea de tâlhărie presupune, prin însăşi conceptul sau, că sustragerea să aibă loc prin violenţă, adică odată cu începerea actelor de executare a furtului. Dacă se lasă victimei o pauză mai mare de reflecţie între momentul violenţei şi luarea bunului aceasta va constitui infracţiunea de şantaj şi nu cea de tâlhărie.

În practică judiciară nu a existat întotdeauna o concepţie clară asupra delimitării infracţiunii de tâlhărie şi şantaj. Criteriul determinant de delimitare este succesiunea în timp a violenţei în raport cu actul de sustragere. În timp ce tâlhăria presupune întrebuinţarea de violente sau ameninţări, spre a crea un pericol iminent pentru viaţă, integritatea corporală, sănătatea sau libertatea fizică a persoanei, în cazul infracţiunii de şantaj nu este vorba de un pericol iminent pentru drepturile persoanei constrânse prin violenţă sau ameninţare, ci de un pericol care urmează să se producă în viitor. Tocmai această distanţare în timp între momentul ameninţării şi momentul când urmează să se traducă în fapt, serveşte ca element pentru a deosebi şantajul de tâlhărie.

Prin urmare, în cazul infracţiunii de şantaj, pericolul este „viitor”, iar rezultatul violenţei sau cel al ameninţării este distanţat în timp de actul de constrângere, pe când la infracţiunea de tâlhărie acesta este „imediat”.

În delimitarea celor două infracţiuni trebuie avută în vedere şi natură diferită a acestora. Prin specificul sau, infracţiunea de şantaj este o infracţiune contra libertăţii de autodeterminare psihică a persoanei în timp ce infracţiunea de tâlhărie este o infracţiune contra patrimoniului.

Am structurat materialul pe cinci capitole. Primul este unul introductiv în care sunt prezentate consideraţii generale privind ocrotirea prin normele dreptului penal a persoanei şi libertăţii acesteia precum şi a patrimoniului. Cel de-al doilea și cel de-al treilea capitol analizează în detaliu infracțiunile abordate. Al patrulea capitol face o comparație între cele două infracțiuni analizate iar ultimul capitol prezintă aspecte criminologice specifice infracţiunii de şantaj şi tâlhărie, cauze care favorizează săvârşirea acestor infracţiuni şi metode de prevenire.

Lucrari de diploma la comanda in cel mai scurt timp!

Lucrari de diploma personalizate la preturi avantajoase!

lucrari de diploma, lucrari de licenta
Lucrari de diploma la comanda