Lucrare de diplomă: Societățile comerciale

Cuprinsul lucrării de licență Societățile comerciale

INTRODUCERE 4
CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE 6
1.1. Scurtă privire asupra cauzelor care au determinat crearea societăţilor comerciale 6
1.2. Originea şi evoluţia societăţilor comerciale 7
1.3. Reglementarea juridică a societăţilor comerciale în România 11
1.4. Regulile comune aplicabile oricărei societăţi comerciale 13
1.5. Noţiunea și elementele specifice 15
1.5.1. Personalitatea juridică a societăţii comerciale 15
1.5.2. Elementele de identificare ale societăţii comerciale 20
1.5.3. Naţionalitatea societăţii comerciale 21
CAPITOLUL II. NOŢIUNEA SOCIETĂŢII COMERCIALE 23
2.1. Noţiuni generale. Noțiunea de profesionist 23
2.2. Noţiunea şi caracterele juridice ale societăţii civile 27
2.3. Societatea civilă şi societatea comercială 28
2.4. Definiţia societăţii comerciale 32
2.5. Natura juridică a societăţii comerciale 32
2.6. Tendinţe noi în definirea societăţii comerciale 33
2.7. Elementele specifice ale contractului de societate care stă la baza societăţii comerciale 34
2.7.1. Punerea în comun a aporturilor asociaţilor 34
2.7.2. Participarea la beneficiile şi pierderile societăţii 36
2.7.3. Affectio societatis 37
2.8. Consecințele stabilirii sediului social 38
CAPITOLUL III. FORMELE SOCIETĂŢII COMERCIALE ŞI CLASIFICAREA LOR 43
3.1. Formele societăţii comerciale 43
3.1.1. Societate comercială în nume colectiv (SNC) 43
3.1.2. Societate comercială în comandită simplă (SCS) şi în comandită pe acţiuni (SCA) 45
3.1.3. Societate comercială cu răspundere limitată (SRL) 46
3.1.4. Societatea comercială pe acțiuni (SA) 52
3.1.5. Caracterul imperativ al enumerării legale 56
3.1.6. Dreptul de opţiune între formele societăţilor comerciale 56
3.2. Clasificări posibile ale societăţilor comerciale 57
CONCLUZII ȘI PROPUNERI 60
BIBLIOGRAFIE 62

 

Introducerea lucrării de licență Societățile comerciale

Motivația alegerii acestei lucrări de licență s-a regăsit în dorința de a studia și aprofunda schimbările aduse de noul Cod civil în domeniul dreptului comercial. Au existat numeroase voci care au constatat dispariția dreptului comercial odată cu promulgarea legii 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. În același timp, există specialiști care consideră că de fapt asistăm la o „comercializare a dreptului civil”[1].

Introducerea, în anul 2011, a noul Cod civil, a adus modificări substanțiale a regulilor care guvernează societățile comerciale. Intenția legiuitorului a fost de a reuni dreptul comercial (precum și alte ramuri ale dreptului privat, cum ar fi dreptul familiei) sub reglementarea noului Cod civil.

Totuși, noul Cod reglementează unitar doar o parte din obligațiile „profesioniștilor”[2] (inclusiv contractele), nu și statutul comercianților sau al altor categorii de profesioniști și nici obligațiile profesionale ale comercianților care rămân reglementate prin legi speciale, cum ar fi, de exemplu Legea societăților comerciale, Legea registrului comerțului, legislația cooperatistă, etc.

Am structurat această lucrare pe trei capitole. Primul capitol este unul introductiv și prezintă aspectele generale ale societăților comerciale. Sunt abordate aici probleme legate de istoricul acestora, de reglementarea juridică dar și de elementele specifice. Societatea comercială i-a naștere în baza actelor constitutive, însoțite de o serie de formalități care se finalizează cu autorizarea constituirii de către funcționarul de la Registrul comerțului. Doar în urma constituirii legale societatea comercială capătă personalitate juridică. Persoana juridică este o formă de organizare care poate fi titulară de drepturi și de obligații civile doar dacă întrunește condițiile cerute de lege.[3] O societate comercială nu poate exista fără personalitate juridică.

Cel de-al doilea capitol tratează în amănunt noțiunea de societate comercială. Sunt analizate pe parcursul capitolului aspecte ca: noțiunea de profesionist, de societate civilă, natura juridică a societății comerciale sau elemente specifice ale contractului de societate.

Al treilea capitol analizează formele societăților comerciale și clasificarea acestora. Sunt abordate în detaliu pe parcursul capitolului Societatea comercială în nume colectiv, Societatea comercială în comandită simplă sau pe acțiuni, Societatea comercială cu răspundere limitată și Societatea comercială pe acțiuni.

Bibliografia utilizată s-a rezumat atât la lucrări recente apărute după intrarea în vigoare a noului cod civil cum ar fi: Gh. Piperea – Întreprinderea (2012), V. Nemeș – drept comercial (2012) respectiv C. Florescu și Z Bamberger – Societăți comerciale (2011) dar și lucrări mai vechi dar consacrate: St.D. Cărpenaru, S. David, C. Predoiu, Ghe. Piperea, Legea societăţilor comerciale. Comentariu pe articole (2009), Schiau, T. Prescure, Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990 (2009), S. Popă, Drept comercial. Teorie şi practică judiciară (2009) respectiv Gh. Piperea, Drept comercial (2009)[1] Gh. Piperea și Stanciu D. Cărpenaru sunt doar doi dintre acești specialiști.

[2] Noțiunea de profesionist este o noutate adusă de noul Cod civil. Conform art. 3 alin. (2)-(3) din această reglementare, profesionistul este cel care exploatează o întreprindere, iar exploatarea unei întreprinderi înseamnă exerciţiul sistematic al unei activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, indiferent dacă se urmăreşte sau nu un scop lucrativ.

[3] Art. 25, alin 3 din noul Cod civil.