Lucrare de diplomă: Marile etape ale construcției europene

Cuprinsul lucrării de licență Marile etape ale construcției europene

INTRODUCERE 4
CAPITOLUL 1. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE 5
1.1. Contextul apariţiei Comunităţilor europene 5
1.2. Aspecte legate de procesul de constituire a Comunităţilor europene 6
1.2.1. Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (CECO/CECA) 6
1.2.2. Comunitatea Economică Europeană (CEE) şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (CEEA/Euratom) 7
1.3. Elemente cu privire la dezvoltarea construcţiei comunitare 10
1.3.1. Crize şi eşecuri în dezvoltarea construcţiei comunitare 10
1.3.2. Extinderea Comunităţilor Europene/Uniunii Europene 16
1.3.3. Etapele aderării României la Uniunea Europeană 17
CAPITOLUL 2. ETAPELE CARE REGLEMENTEAZĂ CONSTRUCŢIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE 19
2.1. Tratatul de la Paris constituind CECO/CECA -1951 19
2.1.1. Superioritatea instituţiilor 20
2.1.2. Independenţa instituţiilor 20
2.1.3. Colaborarea între instituţii 21
2.1.4. Egalitatea între state 21
2.2. Tratatele de la Roma instituind CEE si EURATOM/ CEEA -1957 22
2.2.1. Tratatul de la Roma instituind CEE (TCEE) 23
2.2.2. Tratatul de la Roma instituind CEEA/Euratom (TCEEA) 25
2.3. Acordul de la Schengen-1985 25
2.4. Actul unic european -1986 34
2.5. Tratatul de la Maastricht asupra Uniunii Europene -1992 35
2.6. Tratatul de la Amsterdam -1997 37
2.6.1. Prezentarea generală a Tratatului de la Amsterdam 39
2.6.2. Modificările aduse Tratatului de la Maastricht 39
2.6.3. Modificările aduse de Tratatul de la Amsterdam Tratatelor institutive ale Comunităţilor Europene 43
2.7. Tratatul de la Nisa – 2001 45
2.8. Tratatul de la Lisabona – 2009 51
CAPITOLUL 3. PRINCIPALELE INSTITUŢII A COMUNITĂŢILOR EUROPENE 54
3.1. Consiliul Uniunii Europene 54
3.1.1. Componenţa Consiliului 54
3.1.2. Funcţionarea Consiliului 55
3.1.3. Atribuţii Consiliului 58
3.2. Comisia Europeană 59
3.2.1.Componenţa şi statutul membrilor 59
3.2.2. Organizarea şi funcţionarea Comisiei 61
3.3.3. Rolul Comisiei 63
3.3. Parlamentul European 64
3.3.1. Alegerea membrilor Parlamentului European şi statutul acestora 64
3.3.2. Organizarea şi funcţionarea Parlamentului European 66
3.3.3. Rolul Parlamentului European 67
3.4. Curtea de justiţie a Comunităţilor europene 68
3.4.1. Structura şi statutul membrilor Curţii de Justiţie 68
3.4.2. Organizarea şi funcţionarea Curţii de Justiţie 70
3.4.3. Rolul Curţii de Justiţie 70
3.5. Tribunalul funcţiei publice a Uniunii Europene 71
3.6. Banca Centrala Europeană (BCE) 72
3.7. Consiliul European 74
3.8. Curtea Europeană de Conturi 77
CONSIDERAŢII FINALE 79
BIBLIOGRAFIE 80

 

Introducerea lucrării de licență Marile etape ale construcției europene

Încă din secolul al XVII-lea au fost elaborate proiecte de tratate pentru crearea unei federaţii europene. Cu toate acestea, ideea de Europa unită s-a concretizat abia după cel de-al Doilea Război Mondial, având la bază dorinţa de a menţine pacea pe continent.

Unii istorici considera că întâlnirea de la Elba a forţelor militare sovietice şi americane, din primăvara anului 1945, odată cu zdrobirea Germaniei fasciste, simboliza înfrângerea Europei şi prefigura divizarea acesteia. De ce ? Pentru că Europa distrusă de războiul devastator, slăbită şi sărăcită, urma să fie împărţită între cei doi învingători: SUA şi URSS.

În aceste condiţii, oamenii politici din Europa Occidentală au avut o obsesie: cum să organizeze în mod durabil pacea, cum să refacă rolul şi influenţa Europei în lume, cum să facă să renască economiile devastate de război? Şi astfel „ideea europeană” – prezenţa mai ales în cercurile intelectuale şi universitare – devine o idee foarte populară.

Voinţa de unificare a Europei de Vest a progresat repede. Discursul ţinut, la 19 septembrie 1946, de fostul premier britanic Winston Churchill – aflat la acea dată în opoziţie – la Universitatea din Zürich, reprezenta prima luare de poziţie oficială a unui om de stat în favoarea unificării europene. „Trebuie – spunea acesta – să construim un fel de Statele Unite ale Europei. De ce nu ar exista o grupare europeană, care ar da popoarelor, îndepărtate unul de celălalt, sentimentul unui patriotism mai larg şi a unui fel de naţionalitate comună? ”.

În jumătatea de secol de construcţie europeană, Statele Membre au beneficiat de stabilitate, pace şi prosperitate economică. Principalele rezultate au fost: creşterea nivelului de trai, crearea Pieţei unice, a Uniunii economice şi monetare.

Astăzi conceptul de Uniune Europeană a intrat în viața fiecăruia dintre noi, devenind un lucru comun. Această aparentă banalizare ne face să trecem cu vederea importanța pe care o are această construcție în viața de zi cu zi. Această importanță a fost și motivul pentru care am ales această temă de licență. Am structurat materialul pe trei capitole. Primul, este unul introductiv și analizează aspecte legate de apariția și dezvoltarea comunităților europene. Cel de-al doilea capitol tratează etapele prin care au trecut comunităţile europene punând un accent important pe adoptarea Tratatului de la Lisabona. Ultimul capitol analizează principalele instituții europene.