Lucrare de diplomă: Lovituri sau vătămări cauzatoare de moarte

Cuprinsul lucrării de licență Lovituri sau vătămări cauzatoare de moarte

Lovituri sau vătămări cauzatoare de moarte

INTRODUCERE 4
CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII GENERALE INTRODUCTIVE 6
I.1. Consideraţii generale privind infracţiunile contra persoanei 6
I.1.1. Referinţe istorice şi elemente de drept comparat 6
I.1.2. Aspecte Comune 9
I.2. Consideraţii generale privind infracţiunile contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii 15
CAPITOLUL II. CONŢINUTUL JURIDIC AL INFRACŢIUNII DE LOVITURI ŞI VĂTĂMĂRI CAUZATOARE DE MOARTE 24
II.1 Conţinutul legal 24
II.2. Condiţii preexistente 25
II.2.1. Obiectul infracţiunii 25
II.2.2. Subiecţii infracţiunii 25
II.3. Conţinutul constitutiv 26
II.3.1. Latura obiectivă 26
II.3.2. Latura subiectivă 27
II.4. Formele infracțiunii 29
II.5. Modalitățile infracțiunii 30
II.6. Sancţiuni 30
II.7. Aspecte procesuale 30
CAPITOLUL III. CONEXIUNI CU ALTE INFRACȚIUNI 31
III.1. Legături cu infracțiuni asemănătoare 31
III.2. Asemănări şi deosebiri ale infracţiunii de lovituri sau vătămări cauzatoare de moarte cu infracţiunea de omor. Corecta încadrare juridică 32
CAPITOLUL IV. JURISPRUDENȚĂ ÎN MATERIA INFRACȚIUNII LOVITURI SAU VĂTĂMĂRI CAUZATOARE DE MOARTE 36
IV.1. Lovituri cauzatoare de moarte. Omor. Deosebiri 36
IV.2. Lovituri cauzatoare de moarte. Schimbarea încadrării juridice în vătămare corporală. 43
IV.3. Lovituri cauzatoare de moarte. Ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea liniştii publice. Concurs 44
IV.4. Schimbarea încadrării juridice a faptei în lovituri sau vătămări cauzatoare de moarte 46
IV.5. Lovituri cauzatoare de moarte. Acţiunea în plan subiectiv 55
CONCLUZII 65
BIBLIOGRAFIE 67

 

Introducerea lucrării de licență Lovituri sau vătămări cauzatoare de moarte

În doctrina penală infracţiunile contra integrităţii corporale au format obiect de preocupare şi se află în atenţia cercetării ştiinţifice româneşti, dar reţine atenţia şi a autorităţilor legislative româneşti.
Este firesc că infracţiunile contra integrităţii corporale sau sănătăţii persoanei polarizează atenţia deopotrivă a legiuitorului, a cercetării ştiinţifice deoarece materia analizată formează un capitol de o importanţă deosebită.
Această lucrare de licență analizează un fenomen important şi actual, de o gravitate aparte, determinat pe de o parte de condiţiile socio-economice ale României, pe de altă parte de greutăţile inerente unei schimbări de regim politic, economic specifică ultimilor douăzeci de ani. Noile condiţii ale vieţii moderne s-au caracterizat şi printr-o recrudescenţă a activităţii infracţionale ce implică folosirea violenţei îndreptate asupra integrităţii corporale sau sănătăţii persoanei. Este evident că nu se poate lupta împotriva violenţei fizice fără cunoaşterea adecvată a legislaţiei, fără crearea de către practicieni a unei jurisprudenţe în conformitate cu prevederile legislaţiei, fără solide cunoştinţe doctrinare.
În faţa unei jurisprudenţe ample şi diverse în ceea ce priveşte infracţiunile de lovituri sau vătămări cauzatoare de moarte, am încercat să investighez această instituţie, să analizez unele concepţii avansate anterior în doctrină, să pun în lumină mecanismul probator specific acestor infracţiuni, să examinez amplu şi din multiple unghiuri de vedere valoarea şi greutatea specifică a infracţiunilor de lovituri sau vătămări cauzatoare de moarte, precum şi să ofer o imagine din sistemele de drept ale altor state.
Am structurat problematica lucrării de licență în trei titluri, prin conţinutul cărora am încercat să evidenţiez trăsăturile infracţiunii de lovituri sau vătămări cauzatoare de moarte, care le conferă un statut cu totul aparte în cadrul întregii reglementări penale.
Primul titlu al tezei are menirea, în principal, de a introduce cititorul în sfera problematicii menţionate mai sus, în cadrul căruia sunt examinate pe rând aspectele generale ale infracţiunilor contra persoanei, aspecte de drept comparat privind aceste infracțiuni şi evoluţia legislaţiei româneşti privind infracţiunile contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii.
În cel de-al doilea capitol al lucrării, consacrat conţinutului juridic al infracţiunii de lovituri şi vătămări cauzatoare de moarte, m-am axat asupra analizei elementelor constitutive ale acestei infracţiuni. Procedând astfel, am urmărit să pun în lumină elementele specifice, care particularizează infracţiunile contra integrităţii corporale în raport cu alte incriminări din codul penal român.
Ultimul capitol este dedicat conexiunilor cu alte infracţiuni. Sunt prezentate aici legături cu infracţiuni asemănătoare și asemănări şi deosebiri ale infracţiunii de lovituri sau vătămări cauzatoare de moarte cu infracţiunea de omor.