Lucrare de diplomă: Fondul de comerț

Cuprinsul lucrării de licență Fondul de comerț

INTRODUCERE 4
CAPITOLUL I. FONDUL DE COMERȚ. NOȚIUNE ȘI ASPECTE TEORETICE 6
1.1. Noțiunea de fond de comerț 6
1.2. Importanța fondului de comerț în activitatea comercială 10
1.3. Reglementarea în dreptul pozitiv român 12
1.4. Scurt istoric 15
CAPITOLUL II. NATURA JURIDICĂ A FONDULUI DE COMERȚ 17
2.1. Concepţiile tradiţionale 18
2.1.1. Teoria personificării fondului de comerţ 18
2.1.2. Teoria patrimoniului de afectaţiune 19
2.1.3. Teoria universalităţii juridice 19
2.1.4. Teoria universalităţii de fapt 20
2.1.5. Teoria bunului mobil incorporal 22
2.1.6. Teoria proprietăţii incorporale 23
2.2. Patrimoniul de afectaţiune în condiţiile apariţiei O.U.G. nr. 44/2008 24
2.2.1. Consideraţii referitoare la teoria modernă privind patrimoniul de afectaţiune 24
2.2.2. Ordonanța de Urgență nr. 44/2008 28
2.2.3. Noul Cod civil 29
CAPITOLUL III. ELEMENTELE FONDULUI DE COMERȚ 31
3.1. Precizări privind elementele fondului de comerţ 31
3.2. Elementele constitutive ale fondului de comerţ 32
3.3. Caractere ale compoziţiei fondului 32
3.4. Noţiunea de elemente esenţiale şi secundare ale fondului 33
3.5. Elementele incorporale ale fondului de comerţ 34
3.5.1. Firma 34
3.5.2. Emblema 36
3.5.3. Clientela 37
3.5.4. Nume de domeniu 39
3.5.5. Drepturile de proprietate industrială 40
3.5.6. Dreptul de autor 44
3.6. Elementele corporale ale fondului de comerţ 45
3.6.1. Noţiuni generale 45
3.6.2. Materialele 46
3.6.3. Mărfurile 47
3.6.4. Materialul şi utilajele 48
CAPITOLUL IV. ELEMENTE DE DREPT COMPARAT 50
4.1. Legislaţii care recunosc existenţa unui conţinut distinct al fondului de comerţ de elementele care-l compun 50
4.2. Legislaţii care nu recunosc existenţa unui conţinut autonom 54
CONCLUZII 55
BIBLIOGRAFIE 58

Introducerea lucrării de licență Fondul de comerț