Lucrare de diplomă: Drepturi fundamentale ale cetățenilor europeni

Cuprinsul lucrării de licență Drepturi fundamentale ale cetățenilor europeni

Drepturi fundamentale ale cetățenilor europeni

INTRODUCERE 4
CAPITOLUL I. DREPTURILE FUNDAMENTALE ALE OMULUI. ASPECTE GENERALE 6
1.1. Universalitatea drepturilor fundamentale 6
1.2. Caracterul obiectiv al drepturilor fundamentale 8
1.3. Caracterul evolutiv al acestora 10
1.4. Clasificarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor europeni 12
1.4.1. Tipuri de clasificări 12
1.4.2. Drepturile civile şi politice 14
1.4.3. Drepturile economice, sociale şi culturale 25
1.4.4. Generaţia a treia de drepturi sau „drepturile de solidaritate” 33
CAPITOLUL II. MECANISMUL DE PROTECȚIE A DREPTURILOR FUNDAMENTALE ALE OMULUI CONSACRAT DE CONSILIUL EUROPEI 39
2.1. Originea Convenției europene a drepturilor omului 39
2.1.1. Caracterul recent al protecţiei internaţionale a drepturilor omului 40
2.1.2. Excluderea competenţei naţionale exclusive în materia drepturilor omului şi limitarea suveranităţii statului 41
2.1.3 Istoricul mecanismului de control de la Strasbourg 42
2.2. Angajamente progresive şi angajamente noi 45
2.2.1. Angajamente progresive 45
2.2.2. Angajamente noi 47
2.3. Structura mecanismului de control 50
2.3.1. Mecanismul de control înainte de Protocolul 11 50
2.3.2. Mecanismul de control după intrarea în vigoare a Protocolului 11 54
2.3.3. Mecanismul de control după intrarea în vigoare a Protocolului 14 57
CAPITOLUL III. OBLIGAŢIILE CE REVIN STATELOR ÎN URMA HOTĂRÂRILOR DE CONDAMNARE PRONUNŢATE DE CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI 60
3.1. Consideraţii introductive 60
3.2. Specificul mecanismului de control 62
3.3. Reguli, metode şi principii de interpretare a normelor Convenţiei/jurisprudenţei Curţii Europene 66
3.3.1. Reguli de interpretare 66
3.3.2. Metode de interpretare 67
3.3.3. Principii de interpretare 69
3.4. Obligaţiile care revin statelor în cursul executării hotărârilor Curţii Europene 71
3.5. Pluralitatea organelor de stat depozitare a responsabilităţii internaţionale în caz de violare a Convenţiei europene 75
3.6. Riscuri care decurg pentru state din neexecutarea corespunzătoare a hotărârilor Curţii Europene 76
3.7. Sistemul de sancţiuni 77
CONCLUZII 79
BIBLIOGRAFIE 81