Lucrare de diplomă: Detenția persoanelor cu probleme de sănătate

Cuprinsul lucrării de licență Detenția persoanelor cu probleme de sănătate

INTRODUCERE 4
CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND MEDIUL PRIVATIV DE LIBERTATE 6
1.1. Puncte de vedere şi accepţiuni asupra pedepsei prin privare de libertate 6
1.2. Reglementări internaţionale privind tratamentul infractorilor 7
1.3. Orientări moderne recomandate de O.N.U. prin organismele specializate 8
1.4. Consecinţe socio-psihologie ale privării de libertate 10
1.5. Spaţiul de viaţă penitenciar. Normele şi valorile informale în mediul de detenţie 11
CAPITOLUL II. EXECUTAREA PEDEPSEI PRIVATIVE DE LIBERTATE 16
2.1. Punerea în executare a pedepsei închisorii 16
2.2. Probleme ivite cu prilejul executării pedepsei închisorii 17
2.3. Sistemul penitenciar şi categorii de condamnaţi la închisoare în sistemul penitenciar 23
2.3.1. Penitenciarul: scop şi sarcini 23
2.3.2. Principii de executare a pedepselor în penitenciar 23
2.3.3. Organele Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 24
2.3.4. Repartizarea condamnaţilor în penitenciare – începerea executării pedepsei 26
2.3.5. Primirea deţinuţilor în penitenciar 27
2.3.6. Calculul şi consemnarea duratei executării 29
2.3.7. Categorii de condamnaţi la închisoare în sistemul penitenciar 30
2.4. Regimul penitenciar general 31
2.5. Regimul penitenciar diferențiat 32
2.6. Drepturile deținuților 32
2.6.1. Dreptul de a primi pachete 34
2.6.2. Dreptul la plimbare zilnică şi dreptul de a primi vizite 35
2.6.4. Dreptul de a petiţiona 38
2.6.5. Dreptul la asistenţă medicală 39
2.6.6. Dreptul la instruire, la activităţi recreative şi culturale 39
2.6.7. Dreptul de a respecta libertatea conştiinţei, a opiniilor şi libertatea credinţelor religioase 40
2.6.8. Dreptul persoanelor încarcerate de a avea acces la informaţiile de interes public 41
2.6.9. Dreptul la convorbiri telefonice 42
2.6.10. Dreptul la asistenţa diplomatică 42
2.6.11. Dreptul la încheierea unei căsătorii 43
CAPITOLUL III. DETENȚIA PERSOANELOR CU PROBLEME DE SĂNĂTATE 44
3.1. Obligațiile statului referitoare la deținuții bolnavi 44
3.1.1. Aspecte generale 44
3.1.2. Examinare deţinuţilor la aducerea în penitenciar 45
3.1.3. Transferarea deţinuţilor bolnavi la spitale 46
3.2. Obligațiile statului referitoare la deținuții bolnavi. Jurisprudență relevantă 46
3.3. Drepturile deținuților bolnavi 47
3.4. Jurisprudență relevantă în materia detenției persoanelor cu probleme de sănătate 49
3.4.1. Obligaţia statului de a adopta măsurile interne necesare în vederea înlocuirii măsurilor privative de libertate cu unele mai puţin restrictive în cazul deţinuţilor bolnavi 49
3.4.2. Persoană arestată ţinută într-o cuşcă metalică în timpul audierii. Tratament medical inadecvat în închisoare 51
3.4.3. Lipsa unui tratament medical adecvat. Privarea de libertate nelegală anterioară condamnării 53
3.4.4. Refuzul autorităţilor de a asigura tratament medical unei persoane aflate în arestul poliţiei 55
3.4.5. Neasigurarea unui tratament medical corespunzător. Boli contractate în penitenciar, pe fondul unei deficienţe preexistente a sistemului imunitar 56
3.4.6. Detenţia unei persoane cu handicap, pe o lungă perioadă de timp, într-un loc în care nu se poate deplasa de o manieră autonomă şi în care nu poate beneficia de îngrijirile medicale necesare 58
3.4.7. Calitatea îngrijirilor medicale. Nejustificarea menţinerii în detenţie 59
3.4.8. Detenţia continuă a persoanei deţinute, în lipsa asistenţei sau îngrijirilor medicale adecvate 60
3.4.9. Individ cu probleme psihice grave, deţinut într-o închisoare în care nu putea beneficia de servicii medicale 62
3.4.10. Deţinut în scaun cu rotile obligat să utilizeze scările pentru a urma un tratament medical vital 63
3.4.11. Agravarea stării de sănătate din cauza condiţiilor de detenţie. Încălcarea prezumţiei de nevinovăţie 64
CONCLUZII ȘI PROPUNERI 67
BIBLIOGRAFIE 69

Introducerea lucrării de licență Detenția persoanelor cu probleme de sănătate

Argumentul care a stat la baza alegerii acestei lucrări a fost acela că dreptul la asistența medicală a deținuților nu trebuie să difere de dreptul celorlalți membri ai societății. Desigur, există unele particularități, totuși, actul medical în sine nu trebuie să fie sub nici o formă diferit.

România garantează persoanelor cu probleme de sănătate aflate în detenție dreptul la asistenţă medicală. Această asistenţă este asigurată ori de câte ori este necesar sau la cerere, cu personal calificat, în mod gratuit, potrivit legii. Gratuitatea există şi pentru tratamente medicale şi pentru medicamente.

În penitenciare, la primire se realizează examenul medical, care continuă în mod periodic şi pe timpul executării pedepsei privative de libertate. Examenul medical este realizat în condiţii de confidenţialitate, pe cheltuiala condamnatului dacă este cerut de acesta.

Doctorul care efectuează examenul medical are obligaţia de a sesiza procurorul ori de câte ori constată că persoana condamnată a fost supusă la tortură, tratamente inumane sau degradante, ori rele tratamente, precum şi obligaţia de a consemna în fişa medicală cele constatate şi declaraţiile persoanei condamnate în legătură cu acestea, sau cu orice altă agresiune declarată de persoana condamnată. Persoana condamnată poate solicita, pe cheltuiala sa, examinarea şi de către un medic legist sau de un medic din afara sistemului penitenciar, desemnat de persoana condamnată.

Rezultatele investigațiilorobținute de medici din afara sistemului se consemnează în fişa medicală a persoanei condamnate, iar certificatul medico-legal se anexează la fişa medicală, după ce condamnatul a luat la cunoştinţă de conţinutul său, sub semnătură.

De asemenea, persoanelor private de libertate li se asigură şi servicii de medicină dentară în cadrul cabinetelor de la locurile de deţinere. Aceştia beneficiază, gratuit, de medicamentele prevăzute în Nomenclatorul produselor medicamentoase de uz uman, aprobat de Agenţia Naţională a Medicamentului.

Am structurat această lucrare pe trei capitole. Primul capitol este unul introductiv și analizează anumite consideraţii generale privind mediul privativ de libertate. Ne referim aici, atât la puncte de vedere şi accepţiuni asupra pedepsei prin privare de libertate, reglementări internaţionale privind tratamentul infractorilor, consecinţe socio – psihologie ale privării de libertate dar și la orientările moderne recomandate de O.N.U. prin organismele specializate referitoare la tratamentul deținuților.

Cel de-al doilea capitol intitulat executarea pedepsei privative de libertate abordează aspecte legate de punerea în executare a pedepsei închisorii, probleme ivite cu prilejul executării pedepsei închisorii și regimul penitenciar general și special. De asemenea, aici sunt prezentate spețe cu privire la nerespectarea regimului penitenciar din jurisprudența CEDO.

Ultimul capitol analizează detenția persoanelor cu probleme de sănătate. Sunt abordate aici probleme ca: obligațiile statului referitoare la deținuții bolnavi, drepturile deținuților bolnavi. Tot aici este făcută o prezentare generală a sistemului sanitar din penitenciare.