Lucrare de diplomă: Controlul administrației publice prin intermediul autorităților publice specializate

Cuprinsul lucrării de licență

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL 1. CONTROLUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE. NECESITATEA ŞI ROLUL CONTROLULUI ADMINISTRATIV 5
1.1. Conceptul de administraţie publică 5
1.1.1. Aspecte introductive privind administraţia publică. 5
1.1.2. Principiile care guvernează activitatea administraţiei publice 7
1.2. Conceptul, necesitatea şi rolul controlului activităţii administraţiei publice 9
1.2.1. Aspecte generale privind noţiunea de control al administraţiei publice 9
1.2.2. Fundamente constituţionale ale controlului exercitat asupra administraţiei publice 10
CAPITOLUL II. CONTROLULUI ADMINISTRATIV ASUPRA ACTIVITĂŢII ADMINISTRAŢIEI PUBLICE. FORME ALE CONTROLULUI ADMINISTRATIV. 14
2.1. Controlul administrativ intern 14
2.2. Controlul administrativ extern 16
2.2.1. Controlul administrativ ierarhic 16
2.2.2. Controlul de tutelă administrativă 17
2.2.3. Controlul administrativ extern specializat 18
CAPITOLUL III. AUTORITĂŢILE ADMINISTRATIVE SPECIALIZATE 20
3.1. Curtea de Conturi 20
3.2. Garda Financiară 32
3.3. Garda Naţională de Mediu 38
CAPITOLUL IV. ABATERI GENERATOARE DE PREJUDICII CONSTATATE DE CURTEA DE CONTURI LA NIVELUL JUDEȚULUI 40
CONCLUZII 67
BIBLIOGRAFIE 70

 

Introducerea lucrării de licență

Administraţia publică este o structura prin intermediul căreia se urmăreşte realizarea interesului general al societăţii. Administrația ca prestatoare de servicii, constituie una dintre cele mai utile activităţi umane, contribuind la punerea în valoare a bogăţiilor sociale.

Motivul pentru care am ales această lucrare de licență a plecat de la credința că activitatea de control are rolul de a regla executarea deciziei administrative şi a însăşi actului decizional, fiind o importanţă latură a factorilor de conducere socială. Controlul este, de asemenea, şi un important mijloc de realizare a funcţiilor de reglare şi autoreglare a întregului sistem.

Necesitatea şi însemnătatea controlului activităţii administrative rezultă din specificul acesteia, de a fi în continuă confruntare cu realitatea, pentru realizarea permanentă a conformităţii actelor administrative, emise de organele inferioare, cu prevederile actelor normative cu forţa juridică superioară.

Prin conceptul de control se are în vedere acţiunea de descoperire şi constatare a stărilor de fapt negative, a dereglărilor şi neconcordanțelor din activitatea controlată, urmată de aplicarea de către organele competente, a unor sancţiuni sau a altor măsuri prevăzute de lege. Controlul administrativ nu este instituit numai pentru a constata abaterile şi a aplica sancţiunile ci şi pentru a îndruma activitatea administraţiei şi a trage învăţăminte din cele constate pentru perfecţionarea muncii administrative.

Constatările făcute de organele de control sunt materializate în acte şi operaţiuni tehnico-materiale, pentru că altfel controlul ar însemna o activitate lipsită de semnificaţie şi eficientă. Actele întocmite în urma controlului trebuie se reflecte latura de îndrumare şi sprijin alături de latura coercitivă, fără a se exclude reciproc sau să se absolutizeze una din ele.

Complexitatea sarcinilor administraţiei publice şi diversificarea continuă, a impus necesitatea specializării controlului în funcţie de multiplele laturi ale activităţii economice şi sociale. Specializarea controlului este un principiu valabil atât pentru controlul efectuat în cadrul fiecărei autorităţi administrative, pe compartimente, cât şi pentru controlul ce se exercita din afară, de către organisme special create, pe domenii de activitate.

Cea mai frecventă formă de control intern specializat este controlul financiar propriu prin care se asigura, în toate compartimentele administraţiei publice, disciplina financiară şi bugetară. Acest control se exercită de regulă de către contabilul şef şi de către corpul de control financiar intern.

Am structurat această lucrare de licență pe patru capitole. Primul este unul introductiv în care sunt prezentate aspecte generale legate de administrația publică și de controlul asupra acesteia. Cel de-al doilea capitol analizează formele controlului administrativ. Al treilea capitol prezintă autoritățile administrative specializate iar ultimul este un studiu de caz intitulat Abateri generatoare de prejudicii constatate de curtea de conturi la nivelul județului Galați.