Lucrare de diplomă: Contractul de depozit în docuri și antrepozite

Cuprinsul lucrării de licență Contractul de depozit în docuri și antrepozite

Contractul de depozit în docuri și antrepozite

INTRODUCERE 4
CAPITOLUL I. ASPECTE PRELIMINARII, NOŢIUNEA ŞI CARACTERELE JURIDICE ALE DEPOZITULUI COMERCIAL 6
1.1. Aspecte preliminarii 6
1.2. Depozit civil – depozit comercial 7
1.2.1. Depozitul civil 7
1.2.2. Raportul dintre depozitul civil și cel comercial 15
1.3. Definiţia contractului de depozit comercial 15
1.4. Caracterele juridice ale contractului de depozit comercial 16
1.5. Legea aplicabilă în materia contractului de depozit comercial 18
CAPITOLUL II. EFECTELE CONTRACTULUI DE DEPOZIT COMERCIAL 20
2.1. Efectele contractului. Aspecte generale 20
2.1.1. Condiţia 20
2.1.2. Termenul 28
2.2. Drepturile şi obligaţiile deponentului 37
2.3. Drepturile şi obligaţiile depozitarului 40
CAPITOLUL III. FORMA CONTRACTULUI DE DEPOZIT COMERCIAL 42
3.1. Aspecte preliminarii 42
3.2. Talonul de depozit 43
3.3. Recipisa de depozit 44
3.4. Warantul 44
CAPITOLUL IV. MECANISMUL DE CIRCULAŢIE JURIDICĂ A RECIPISELOR DE DEPOZIT ŞI A WARANTELOR 46
4.1. Circulaţia prin gir a ambelor înscrisuri 46
4.2. Circulaţia prin gir numai a recipisei de depozit 47
4.3. Circulaţia juridică a warantului separat de recipisă 47
4.4. Lichidarea certificatelor de depozit şi a warantului. Execuţia în caz de neplată 48
4.5. Aspecte incidente depozitarului – emitent de waranturi 50
4.5. Legea aplicabilă în materia contractului de depozit comercial 51
CAPITOLUL V. CONTRACTUL DE DEPOZIT ÎN DOCURI ȘI ANTREPOZITE. STUDIU DE CAZ 53
5.1. Contract de depozit. Liberarea de obligaţia de păstrare a bunului lăsat în depozit. Condiţiile de solicitare din partea depozitarului a contravalorii chiriei 53
5.2. Contractul de depozit. Acţiunile pe care le poate intenta deponentul 55
5.3. Contract de depozit. Asigurarea condiţiilor de păstrare a mărfii perisabile 57
5.4. Validitatea contractului de depozit în docuri 59
5.5. Contractul de depozit. Îndatoririle deponentului 64
CONCLUZII 68
BIBLIOGRAFIE 70

 

Introducerea lucrării de diplomă Contractul de depozit în docuri și antrepozite

Contractul de depozit comercial se detaşează de depozitul din dreptul comun sub aspectul internaţionalităţii, comercialităţii şi regimului său juridic distinct, elemente definitorii, relevate în cuprinsul acestei lucrări, din perspectiva Legii nr. 153/1937 privind magazinele generale şi warantarea mărfurilor şi cerealelor.

De esenţa acestuia, este examinată forma pe care trebuie să o îmbrace, poziţionându-l, ca act juridic, la limita solemnităţii şi generând efecte juridice specifice; în schimbul mărfii predate în depozit, depozitarul va emite trei înscrisuri (talonul de depozit, recipisa de depozit şi warantul), care, împreună, au semnificaţia încheierii contractului de depozit comercial, intern sau internaţional şi sunt generatoare de efecte juridice specifice. Din această perspectivă, cât şi pentru integralitatea şi particularizarea contractului, studiul nostru a inclus şi mecanismul de circulaţie juridică a recipiselor de depozit şi a warantului, împreună şi separat, cu reliefarea calităţii şi funcţiei lor juridice, aspecte neidentificate în cadrul altor tipuri de depozite, civile sau bancare.

Necesitatea de a asigura protejarea patrimoniului, în condiţiile când însuşi proprietarul este lipsit de posibilitatea de a-l supraveghea, a determinat încă demult apariţia unor norme de drept deosebite, şi anume acelea care se refereau la depozitul unor bunuri.

Primele menţiuni despre raporturi asemănătoare cu cele de depozit sunt legate de numele lui Hammurapi, care apăreau în cazul săvârşii unor acţiuni reale de transmitere a bunurilor spre păstrare pe o anumită perioadă de timp. În dreptul roman contractul era cunoscut sub numele de depositum, fiind reglementate atât depozitul obişnuit, cât şi alte categorii de depozit: depozitul necesar (depositum miserabile), depozitul neregulat (depositum irregulare) şi depozitul sechestru (sequestrum).

În perioada contemporană când a apărut o întreagă industrie de servicii de depozitare reglementarea juridică a acestor raporturi capătă o importanţă deosebită şi este tratat sub diferite aspecte.

Astfel putem considera Depozitul ca acel contract în temeiul căruia o persoană, numită deponent, remite un lucru unei alte persoane, numite depozitar, care se obligă – cu sau fară plată – să-l păstreze şi să-l restituie în natură la cererea deponentului.

Motivul pentru care am ales această lucrare a pornit de la convingerea că odată cu dezvoltarea relaţiilor de piaţă, depozitul ca o formă de prestare de servicii, devine din ce în ce mai necesar şi profitabil. Acest fapt a atras după sine dispariţia formelor de depozit cu caracter gratuit, şi apariţia practic în toate sistemele de drept a formelor speciale de depozit, caracterizate prin activităţile specifice pe care le realizează subiecţii de drept civil, cu scopul mai mult de a obţine profit. Aceste forme speciale de depozit sunt docurile și antrepozitele. Depozitul este un contract specific, complicitatea căruia rezultă din dublă să natură, deoarece este aplicat în diverse sfere ale vieţii atât de ordin general cât şi profesional.