Lucrare de diploma: Clasificarea actelor juridice civile

Introducerea lucrării de licență

 

Actul juridic civil reprezintă manifestarea de voinţă făcută cu intenţia de a produce efecte juridice, respectiv de a naşte, modifica ori stinge un raport juridic civil concret. Termenul de act juridic este folosit în două sensuri:

 Într-un prim sens, noţiunea de act juridic desemnează acţiunea voliţională – operaţiunea juridică – făcută cu intenţia de a produce efecte juridice. Pentru acest sens al noţiunii de act juridic se foloseşte expresia „negotium juris” („negotium”);

Oferim servicii de consultanta pentru redactarea lucrarii de licenta

Într-un al doilea sens, noţiunea de act juridic desemnează înscrisul constatator pe care părţile îl întocmesc pentru a putea dovedi operaţiunea juridică. Pentru acest sens al noţiunii de act juridic se întrebuinţează expresia „instrumentum probationis” („instrumentum”).

 Din definiţia formulată rezultă faptul că actul juridic civil reprezintă o manifestare de voinţă a subiectelor de drept care pot fi atât persoane fizice, cât şi persoane juridice și că manifestarea de voinţă este exprimată cu intenţia de a produce efecte juridice (naşterea, modificarea sau stingerea unui raport juridic civil concret).

 Motivul alegerii acestei lucrări de licență a plecat de la considerentul conform căruia clasificarea actelor juridice ajută deopotrivă la stabilirea asemănărilor şi deosebirilor dintre două sau mai multe acte juridice civile sau dintre două sau mai multe categorii de acte juridice civile.

Am structurat această lucrare de licență pe trei capitole, pornind de la general la particular. Primul capitol prezintă noțiunea de act juridic civil și modul în care acesta poate fi interpretat.

Al doilea capitol analizează condițiile actului juridic civil astfel încât acesta să fie valabil. Sunt abordate aici aspecte legate de condițiile de formare și de validitate a actului juridic și condițiile de eficacitate a actului juridic civil.

Al treilea capitol, intitulat „Clasificare actului juridic civil” prezintă criteriile în funcție de care doctrina a clasificat de-a lungul timpului actul juridic. Clasificarea prezentată a ținut cont de următoarele criterii: numărul părților, scopul urmărit, momentul în care se produc efectele, modul de formare, efectele produse, importanța actului juridic în raport cu un bun sau cu un patrimoniu, rolul recunoscut de lege voinței părților în determinarea conținutului, corelația dintre diferite acte, posibilitatea încadrării lor juridice, modul de încheiere ori modul de executare.