Lucrare de diplomă: Actele şi măsurile procesuale şi procedurale în cadrul procesului penal

Cuprinsul lucrării de licență Actele şi măsurile procesuale şi procedurale în cadrul procesului penal

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I. ACTELE PROCESUALE ȘI PROCEDURALE ÎN CADRUL PROCESULUI PENAL 5
1.1. Noțiunea de act procesual și de act procedural 5
1.2. Actele procesuale și actele procedurale comune 6
1.3. Comunicarea altor acte procedurale 12
1.4. Mandatul de aducere 12
1.5. Modificarea actelor procedurale 14
1.6. Instituţiile legate de actele procesuale şi actele procedurale 16
CAPITOLUL II. MĂSURILE PROCESUALE. MĂSURILE PREVENTIVE 17
2.1. Noțiune și clasificare 17
2.2. Măsurile preventive 19
2.2.1. Natura juridică a măsurilor preventive 19
2.2.2. Dispoziții generale referitoare la măsurile preventive 21
2.2.3. Dispoziții speciale referitoare la măsurile preventive 29
2.2.4. Libertatea provizorie 39
CAPITOLUL III. MĂSURILE DE OCROTIRE ȘI MĂSURILE DE SIGURANȚĂ 42
3.1. Luarea măsurile de ocrotire 42
3.2. Luarea măsurilor de siguranţă în timpul desfăşurării procesului penal 42
3.2.1. Condiţiile în care pot fi luate măsurile de siguranţă 43
3.2.2. Procedura luării măsurilor de siguranţă 44
CAPITOLUL IV. MĂSURILE ASIGURATORII, RESTITUIREA LUCRURILOR ȘI RESTABILIREA SITUAȚIEI ANTERIOARE SĂVÂRȘIRII INFRACȚIUNII 47
4.1. Măsurile asiguratorii 47
4.1.1. Organele judiciare care dispun măsurile asigurătorii şi bunurile care pot fi indisponibilizate 48
4.1.2. Bunurile asupra cărora nu se pot lua măsuri asigurătorii 49
4.1.3. Luarea măsurii asigurătorii şi organele judiciare care le aduc la îndeplinire 49
4.1.4. Contestarea măsurii asigurătorii 50
4.1.5. Procedura de luare a măsurilor asigurătorii privite în special 51
4.2. Restituirea lucrurilor şi restabilirea situaţiei anterioare 53
4.2.1. Restituirea lucrurilor 53
4.2.2. Restituirea lucrurilor şi restabilirea situaţiei anterioare 55
CAPITOLUL V. PROBLEME SOLUȚIONATE ÎN JURISPRUDENȚĂ 57
5.1. Corectarea erorii materiale. Schimbarea situaţiei de fapt .Decizia nr. 1744/2003, Curtea Supremă de Justiţie – Secţia Penală 57
5.2. Neconcordanţa dintre dată de la care se deduce arestarea preventivă din durata pedepsei pronunţate, şi data prevăzută în dispozitivul hotărârii. Curtea Supremă De Justiţie – Decizia nr. 107/2003 61
5.3. Înlocuirea arestării preventive. Obligarea de a nu părăsi ţara. Temeiurile înlocuirii. Curtea Supremă De Justiţie – Decizia nr. 234/2006 61
5.4. Scoaterea de sub urmărire penală a învinuitului sau inculpatului, pe motiv de iresponsabilitate, fără ca procurorul să fi dispus faţă de acesta, în cursul urmăririi penale, luarea în mod provizoriu a măsurii internării medicale. ÎCCJ – Decizia 13 din 18 februarie 2008 63
5.5. Stabilirea competenţei de soluţionare a plângerii formulată în temeiul art. 168 din Codul de procedura penală, când cauza se afla în cursul urmăririi penale. ÎCCJ – Decizia 71/2006 66
CONCLUZII ȘI PROPUNERI 70
BIBLIOGRAFIE 72

Introducerea lucrării de licență Actele şi măsurile procesuale şi procedurale în cadrul procesului penal

Actele procesuale şi procedurale sunt instrumentele juridice prin intermediul cărora se dinamizează şi se înfăptuieşte activitatea procesual penală din momentul începerii acesteia şi până la soluţionarea cauzei.

Actele procesuale sunt actele prin care participanţii la procesul penal îşi manifestă voinţa, în condiţiile şi în formele prevăzute de lege, de începere şi de desfăşurare a procesului în vederea realizării scopului acestuia.

Actele procedurale sunt actele prin care se aduce la îndeplinire un act sau o măsură procesuală ori se constată efectuarea şi se consemnează conţinutul unui act procesual sau procedural ori a unei măsuri procesuale. Actele procedurale prin care se atestă îndeplinirea unor acte procesuale sau procedurale se mai numesc şi acte procedurale constatatoare sau documente procedurale.

Măsurile procesuale sunt mijloacele prevăzute de lege prin care organele judiciare asigură desfăşurarea normală a procesului penal, executarea sancţiunilor aplicate şi repararea pagubei produse prin infracţiune sau previn săvârşirea de fapte antisociale.

Măsurile preventive sunt măsurile procesuale ce pot fi luate de organele judiciare penale pentru a se asigura buna desfăşurare a procesului penal sau pentru a se împiedica sustragerea învinuitului sau inculpatului de la urmărirea penală, de la judecată ori de la executarea pedepsei.

Măsurile asigurătorii sunt măsurile procesuale cu caracter real ce pot fi luate în cursul procesului penal de către procuror şi de către instanţă şi constau în indisponibilizarea prin instituirea unui sechestru a bunurilor mobile şi imobile aparţinând învinuitului, inculpatului sau părţii responsabile civilmente, în vederea reparării pagubei produse prin infracţiune, precum şi pentru garantarea executării pedepsei amenzii.

Am structurat această lucrare în cinci capitole. Primul analizează actele procesuale și procedurale în cadrul procesului penal. Cel de-al doilea abordează măsurile procesuale focalizându-se pe  măsurile preventive. Al treilea capitol analizează măsurile de ocrotire și măsurile de siguranță. Al patrulea capitol prezintă aspecte legate de măsurile asiguratorii, restituirea lucrurilor și restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiunii. Ultimul capitol este unul practic alcătuit din jurisprudență relevantă pentru această temă. De asemenea, în toate capitolele lucrării, au fost prezentate exemple de spețe care au ridicat probleme pentru practicienii în domeniu.