Lipsirea interzisului de capacitatea de exercițiu

Articolul Lipsirea interzisului de capacitatea de exercițiu este parte a unei lucrări de licență.

Nu găsești ce cauți? Oferim servicii de consultanta pentru redactarea lucrarii de licenta!

Potrivit articolului 169 din noul Cod civil, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de punere sub interdicţie, persoana fizică în cauză va fi lipsită de capacitatea de exerciţiu. Cu toate acestea, lipsa de capacitate a celui interzis nu este opozabilă unei terţe persoane decât de la data îndeplinirii formalităţilor de publicitate prevăzute de Codul de procedură civilă, din articolul 929 alineatul 1, aşa cum au fost prezentate mai sus (formalităţi care nu sunt încă în vigoare), cu excepţia situaţiei în care terţele persoane au cunoscut punerea sub interdicţie pe altă cale. Astfel, potrivit reglementărilor anterioare, încă în vigoare, hotărârea definitivă de punere sub interdicţie se comunică instanţei locului unde a fost înregistrat actul de naştere al interzisului, pentru a fi transcrisă într-un registru special. Interdicţia judecătorească este opozabilă terţilor de la data transcrierii, cu excepţia situaţiei în care terţii au cunoscut interdicţia pe altă cale.[1]

Punerea sub interdicţie este supusă notării în cartea funciară. Astfel, potrivit articolului 902 alineatul 2 punctul 1 din noul Cod civil, în scop de opozabilitate faţă de terţi, sunt supuse notării în cartea funciară punerea sub interdicţie judecătorească şi ridicarea acestei măsuri.[1] Colectiv, Noul cod civil. Comentarii, doctrină și jurisprudență, op.cit., 181.