Internarea medicala

Oferim consultanta pentru lucrarea de licenta de licenta „Internarea medicala”.

Internarea medicala este o măsură de siguranţă reglementată de art. 110 C. pen. care se poate lua atunci când făptuitorul este bolnav psihic, consumator cronic de substanţe psihoactive sau suferă de o boală infectocontagioasă şi prezintă pericol pentru societate.

Internarea medicala - lucrari de licenta drept penal
Internarea medicala – lucrari de licenta drept penal

Pentru a se lua această măsură de siguranţă sunt necesare unele condiţii cumulative:

– Săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală, indiferent dacă este sau nu infracţiune. În practica judiciară s-a decis că internarea medicală nu poate fi dispusă de instanţă, atunci când o persoană a comis o contravenţie;

– Făptuitorul este bolnav psihic, consumator cronic de substanţe psihoactive sau suferă de o boală infectocontagioasă şi prezintă pericol pentru societate. Aceste afecţiuni trebuie dovedite prin acte medicale concludente sau prin expertiză medico-legală psihiatrică (art. 248 alin. 2 C. pr. pen. 2010). Atunci când propunerea procurorului privind internarea medicală provizorie nu este însoţită de expertiza medico-legală psihiatrică, instanţa sesizată dispune efectuarea acesteia, luând, dacă este cazul, şi măsura internării necesare pentru efectuarea expertizei (art. 248 alin. 5). CEDO a decis că o privare de libertate a unei persoane alienate nu poate fi considerată conformă art. 5 alin. 1 lit. c) dacă a fost hotărâtă fără a se fi cerut avizul unui medic expert, fiind acceptabil, în cazuri urgente, ca un asemenea aviz să fie obţinut imediat după arestare;

– Instanţa de judecată să aprecieze că prin internarea medicală provizorie a făptuitorului se va înlătura un pericol concret şi actual pentru siguranţa publică (art. 247 alin. 1 C. pr. pen. 2010).

Internarea medicală provizorie (nevoluntară) a suspectului sau inculpatului se dispune de judecătorul competent într-o unitate specializată de asistenţă medicală, până la însănătoşire sau până la ameliorarea care înlătură starea de pericol ce a determinat luarea măsurii.

Oferim consultanta pentru realizarea de lucrari de licenta din domeniul dreptului penal general.

Pentru detalii legat de lucrari de licenta dar nu numai si pentru oferte de pret va rugam sa completati formularul de aici.