Institutii legate de actele procesuale si procedurale

Acest studiu de caz este parte a unei lucrari de licenta

Nu găsești ce cauți? Comandă acum lucrari de licenta, referate, proiecte, etc!

Institutii legate de actele procesuale si procedurale – Oferim servicii de consultanta pentru redactarea lucrarii de licenta

In capitolele II, III, V si VI din Titlul VI, intitulat „Acte procesuale si procedurale comune”, sunt reglementate institutii care nu sunt acte procesuale sau procedurale in sine, dar care sunt strans legate de acestea. In capitolul II sunt reglementate termenele in procesul penal, in capitolul III sunt reglementate cheltuielile judiciare, in capitolul V sunt reglementate nulitatile si in ultimul capitol (VI) este reglementata amenda judiciara.
In cele ce urmeaza vom invedera succint legaturile existente intre actele procesuale si procedurale, pe de o parte, si institutiile mentionate mai sus.
Termenele sunt intervale de timp in care sau dupa trecerea carora organele judiciare sau partile pot sa exercite un drept procesual. Cu alte cuvinte, organele judiciare, subiectii procesuali principali sau partile trebuie sa-si manifeste vointa de a exercita un anumit drept in intervalul prevazut de lege; or, manifestarea vointei prin care organele judiciare, subiectii procesuali principali sau partile dispun in limitele drepturilor lor constituie tocmai acte procesuale cu privire la desfasurarea procesului penal.

Oferim consultanta pentru realizarea de lucrari de licenta in materia dreptului penal, in conformitate cu noul cod penal si noul cod de procedura penala!

De asemenea, in cadrul procesului penal, prin manifestarea lor de vointa, organele judiciare pot dispune luarea unei masuri procesuale pe un anumit termen. in acest fel, termenele apar strans legate atat de actele procesuale, cat si de masurile procesuale.
Legatura termenelor cu actele procesuale si procedurale este relevata si prin dispozitiile art. 270 privind actele considerate ca facute in termen. Actele vizate prin acest text de lege nu sunt altceva decat acte procesuale sau procedurale materializate intr-un act procedural constatator. Astfel, potrivit art. 270 alin. (1) combinat cu art. 410 alin. (1), cererea de apel, ca act procesual, poate fi depusa la administratia locului de detinere in termenul fixat de lege, apelul astfel declarat producandu-si efectele prevazute de lege.
Cheltuielile judiciare sunt sume de bani necesare desfasurarii activitatii judiciare penale.
In art. 272 alin. (1) se arata ca cheltuielile judiciare sunt sume de bani necesare pentru efectuarea actelor de procedura, administrarea probelor, conservarea mijloacelor materiale de proba, onorariile avocatilor etc.
Din insasi formularea textului de lege mentionat mai sus rezulta legatura cheltuielilor judiciare cu actele procesuale, aceasta legatura implicand-o insa si pe aceea cu actele procedurale, deoarece acestea sunt mijloacele prin intermediul carora se aduc la indeplinire sarcinile ce decurg din actele procesuale. Spre exemplu, in cadrul administrarii probelor, dispozitia de a cita un martor constituie actul procesual, iar ascultarea martorului este actul procedural. Dar, potrivit art. 273 alin. (1), martorii au dreptul la restituirea cheltuielilor de transport, intretinere, locuinta si a altor cheltuieli necesare prilejuite de chemarea lor in fata organelor judiciare; aceste sume de bani constituie cheltuieli judiciare care sunt consecinta actului procesual, si anume a chemarii acestor persoane pentru a fi ascultate de catre organele judiciare.
Nulitatile sunt sanctiuni ale actelor procesuale si procedurale efectuate cu incalcarea legii. Asadar, aceste institutii sunt strans legate de actele procesuale si procedurale deoarece au menirea de a le invalida pe acestea din urma in conditiile prevazute de lege.

Oferim servicii de consultanta pentru redactarea lucrarii de licenta in conformitate cu noul Cod penal si noul Cod de procedura penala!

Amenda judiciara este o sanctiune administrativa, atipica, imperfecta, care se aplica anumitor persoane in cazul in care acestea savarsesc unele abateri judiciare legate de actele procedurale si, implicit, de actele procesuale. Astfel, potrivit art. 283 alin. (1) lit. a), constituie abatere judiciara si se sanctioneaza cu amenda judiciara de la 100 lei la 1.000 lei neindeplinirea in mod nejustificat sau indeplinirea gresita ori cu intarziere a lucrarilor de citare sau de comunicare a actelor procedurale. Or, asa cum am vazut , procedura de citare implica existenta unui act procesual (dispozitia de citare) si actul procedural al transmiterii citatiei.
Iata cateva consideratii care justifica, in opinia noastra, introducerea institutiilor termenelor, cheltuielilor judiciare, nulitatilor si amenzii judiciare in titlul privind actele procesuale si procedurale comune.

Bibliografie:

  • Bunеci P. (cοοrd) și аlții, Nοul Cοd dе prοcеdură pеnаlă. Nοtе, Cοrеlаții, Еxplicаții, еd. CH Bеck, Bucurеști, 2014
  • Nеagu I., Damaschin M., Tratat dе procеdură pеnală. Partеa gеnеrală, еd. Univеrsul Juridic, Bucurеști, 2014