Institutii cu atributii in domeniul protejarii mediului

Oferim consultanta pentru lucrarea de licenta de licenta „Institutii cu atributii in domeniul protejarii mediului ”.

Nicio ţară nu dispune de un organism central care să aibă o competenţă exclusivă pentru definirea şi executarea în totalitate a programelor naţionale de protecţie a mediului, chiar cele în care există un minister al mediului. De obicei, competenţele privind mediul sunt dispersate între mai multe ministere: ministerul sănătăţii, de interne, al muncii şi ocrotirilor sociale, agriculturii, industriei, urbanismului şi amenajării teritoriului etc.

Institutii cu atributii in domeniul protejarii mediului
Institutii cu atributii in domeniul protejarii mediului

Dispersarea competenţelor este în special deosebită atunci când poartă asupra executării unei politici într-un sector îngust. Aşa de exemplu, în Algeria, în domeniul deşeurilor industriale, acţiunea este împărţită între patru ministere: Ministerul de Interne (pentru industria mică urbană), Ministerul Industriei Uşoare, Ministerul Industriei Grele şi Ministerul Energiei şi Industriilor Petrochimice.

În Spania, cinci ministere intervin în materie de poluare a aerului (Ministerul Muncii şi Sănătăţii Publice este însărcinat cu supravegherea şi măsurarea poluării aerului, precum şi cu coordonarea acţiunii consiliilor municipale care dispun de propria lor staţie de supraveghere a poluării atmosferice. Ministerul Industriei şi Energiei este competent în privinţa poluării aerului de către vehiculele cu motor, precum şi în a fixa pentru fiecare activitate industrială normele maxime de emisii poluante în aer. Ministerul Agriculturii asigură responsabilitatea pentru industriile agroalimentare şi activităţile agricole. în sfârşit, Ministerul Lucrărilor Publice şi Urbanismului are competenţă pentru poluarea atmosferică rezultată din lucrările publice, iar Ministerul de Interne defineşte metodele de analiză a poluanţilor aerului).