Infractiunea de abandon de familie si modul de reglementare a acesteia in Noul Cod Penal

Oferim consultanta pentru lucrarea de licenta de licenta „Infractiunea de abandon de familie si modul de reglementare a acesteia in Noul Cod Penal”

Infracţiunea este prevăzută în art. 378 C. pen. într-o variantă tip şi o variantă asimilată.

Abandonul de familie - lucrari de licenta la comanda
Abandonul de familie – lucrari de licenta la comanda

Varianta tip este prevăzută în alin. (1), în trei modalităţi alternative de comitere. Constituie infracţiunea în varianta tip săvârşirea de către persoana care are obligaţia legală de întreţinere, faţă de cel îndreptăţit la întreţinere, a uneia dintre următoarele fapte:
– părăsirea, alungarea sau lăsarea fără ajutor, expunându-l la suferinţe fizice sau morale;
– neîndeplinirea, cu rea-credinţă, a obligaţiei de întreţinere prevăzute de lege;
– neplata, cu rea-credinţă, timp de 3 luni, a pensiei de întreţinere stabilite pe cale judecătorească.
Constituie varianta asimilată, potrivit alin. (2), neexecutarea, cu rea-credinţă, de către cel condamnat a prestaţiilor periodice stabilite prin hotărâre judecătorească, în favoarea persoanelor îndreptăţite la întreţinere din partea victimei infracţiunii.
în cazul infracţiunii de abandon de familie, obiectul juridic special îl constituie relaţiile sociale privitoare la obligaţia legală de întreţinere în baza căreia membrii familiei trebuie să-şi acorde întreţinere şi sprijin material şi moral.
Obligaţia de întreţinere are caracter concret, ea fiind acea obligaţie impusă de lege unei persoane de a furniza alteia mijloace de trai. Această obligaţie este în principiu un efect al rudeniei şi al căsătoriei. Legea stabileşte însă obligaţia de întreţinere şi între persoane care nu sunt rude între ele.

Oferim consultanta pentru realizarea de lucrari de licenta din domeniul dreptului penal.

Pentru detalii si oferte de pret va rugam sa completati formularul de aici.