Etapa cercetarii judecatoresti in procesul civil

Oferim consultanta pentru lucrarea de licenta de licenta „Etapa cercetarii judecatoresti in procesul civil”.

Procesul civil parcurge, în principiu, două faze: faza judecăţii (cognitio) şi faza executării silite (executio). Faza judecăţii cuprinde, de regulă, mai multe momente: judecata în primă instanţă, judecata în apel (cale ordinară de atac) şi judecata în căile extraordinare de atac (respectiv recurs, contestaţie în anulare şi revizuire). Indiferent de momentul în care se desfăşoară judecata, aceasta parcurge următoarele etape: etapa scrisă, etapa cercetării procesului, etapa dezbaterilor în fond a procesului, etapa deliberării şi pronunţării hotărârii.

Etapa cercetarii judecatoresti in procesul civil
Etapa cercetarii judecatoresti in procesul civil

Procesul civil este guvernat de principiul disponibilităţii, astfel că instanţa nu acţionează din oficiu, decât în mod excepţional, în cazurile expres şi limitativ prevăzute de lege. Procesul civil poate fi pornit la cererea celui interesat sau, în cazurile anume prevăzute de lege, la cererea altei persoane, organizaţii ori a unei autorităţi sau instituţii publice ori de interes public [art. 9 alin. (1) C. pr. civ.].

In acelaşi sens, art. 192 alin. (1) C. pr. civ., denumit marginal „Dreptul de a sesiza instanţa’ prevede că pentru apărarea drepturilor şi intereselor sale legitime, orice persoană se poate adresa justiţiei prin sesizarea instanţei competente cu o cerere de chemare în judecată; în cazurile anume prevăzute de lege, sesizarea instanţei poate fi făcută şi de alte persoane sau organe.

Aşadar, sesizarea instanţei se face, de regulă, de către titularul dreptului sau al interesului legitim a cărui protecţie se solicită, prin intermediul cererii de chemare în judecată şi, doar în cazurile anume prevăzute de lege, şi de către alte persoane sau organe [de pildă, procurorul (art. 92 alin. (1) C. pr. civ., art. 522 alin. (1) C. pr. civ., completul de judecată (art. 519 C. pr. civ.), colegiul de conducere al înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Avocatul Poporului (art. 514 C. pr. civ.)] ori printr-un act de procedură numit plângere sau contestaţie, dar cu acelaşi rol de cerere introductivă de instanţă.

Oferim consultanta pentru realizarea de lucrari de licenta din domeniul dreptului procesual civil.

Pentru detalii si oferte de pret va rugam sa completati formularul de aici.