Eliminarea explicitării principiului potrivit căruia dreptul comunitar prevalează în faţa celui naţional

Articolul „ Eliminarea explicitării principiului prevalenței dreptului comunitar în faţa celui naţional ” este parte a unei lucrări de licență

Nu găsești ce cauți? Oferim servicii de consultanta pentru redactarea lucrarii de licenta!

Trebuie reamintit faptul că primatul dreptului comunitar în faţa celui naţional era afirmat în articolul 1-6 al Tratatului Constituţional. Acest articol a fost eliminat din Tratatul de la Lisabona, fapt ce afectează explicitarea modelului politic.

În practica comunitară, prioritatea, supremaţia dreptului comunitar asupra celui naţional continuă să guverneze şi în prezent ca principiu fundamental de Drept Comunitar, principiu formulat şi afirmat de către jurisprudenţa comunitară sub forma unei declaraţii anexate la Tratatul de la Lisabona[1].

Această eliminare reprezintă o exemplificare tipică strategiei „vălului”: nu are nici un efect practic în afara celui de a ascunde cetăţeanului european adevărata natură a Uniunii. Eliminarea are însă importanţă politică, deoarece tratatele trebuie să formuleze obligaţiile cetăţenilor şi ale statelor membre faţă de Uniune, prima dintre acestea fiind respectarea Dreptului Comunitar.

Or, cetăţeanul se vede obligat să respecte un drept a cărui obligativitate nu este menţionată în Tratat şi despre care Tratatul nu afirmă că reprezintă fundamentul juridic al Uniunii Europene. Nu spune, repetăm, nici că prevalează asupra dreptului naţional sau, dacă o face totuşi, aceasta se petrece prin intermediul unei declaraţii anexă.