Dreptul sindical si dialogul social

Oferim consultanta pentru lucrarea de licenta de licenta „Dreptul sindical si dialogul social”.

Dreptul sindical reglementeaza, in primul rand, activitatea sindicatelor. Sindicatele sunt persoane juridice independente, deoarece un sindicat reprezintă un subiect colectiv de drept, având o organizare de sine stătătoare, un patrimoniu şi un scop licit rezultat din prevederile art. 9 din Constituţie, art. 2-53 din Legea nr. 62/2011 şi art. 214-220 C. muncii, republicat. Independenţa sindicatelor rezultă expres din prevederile art. 2 alin. (1) din Legea dialogului social, potrivit cărora „organizaţiile sindicale sunt independente faţă de autorităţile publice, partidele politice şi de organizaţiile patronale”.

Dreptul sindical si dialogul social - lucrari de licenta
Dreptul sindical si dialogul social – lucrari de licenta

Sindicatele sunt organizaţii profesionale, în sensul că „sunt constituite de către salariaţi”, întocmai cum se precizează în literatura de specialitate’, un sindicat nu poate reuni decât persoane care exercită o activitate profesională determinată. Asocierea se face după criteriul locului de muncă, în cazul salariaţilor, funcţionarilor publici, membrilor cooperatori şi al persoanelor în curs de calificare, iar în cazul liber profesioniştilor, gruparea se face pe criteriul meseriei, al profesiei, al specialităţii.

Sindicatele se constituie în temeiul dreptului la asociere consacrat prin Constituţie. Astfel, potrivit ar. 40 alin. (1) din Legea fundamentală, dreptul la asociere este un drept fundamental al omului, în virtutea căruia „cetăţenii se pot asocia liberi în partide politice, în sindicate, în patronate şi în alte forme de asociere”. Articolul 214 alin. (1) C. muncii, republicat, dispune că „(…) organizaţiile sindicale sunt constituite de către salariaţi pe baza dreptului la liberă asociere (…)”, iar în art. 2 alin. (3) din Legea nr. 62/2011 se prevede că „Nicio persoană nu poate fi constrânsă să facă sau să nu facă parte, să se retragă sau să nu se retragă dintr-o organizaţie sindicală”.

Oferim consultanta pentru realizarea de lucrari de licenta din dreptul muncii.

Pentru detalii si oferte de pret va rugam sa completati formularul de aici.