Desemnarea tutorelui de către părinte

Articolul „ Desemnarea tutorelui de către părinte ” este parte a unei lucrări de licență

Nu găsești ce cauți? Oferim servicii de consultanta pentru redactarea lucrarii de licenta!

Desemnarea tutorelui de către părinte
Desemnarea tutorelui de către părinte – Oferim servicii de consultanta pentru redactarea lucrarii de licenta!

Cu titlu de inovaţie, părinţii au posibilitatea să desemneze ei înşişi pe viitorul tutore al copilului lor. Legiuitorul afirmă astfel, o dată în plus, principiul întâietăţii familiei cu privire la minor. Prin urmare, pe viitor, părinţii, tatăl sau mama, pot desemna persoana care, fie la decesul lor, fie în momentul în care ei ar deveni inapţi, îşi va asuma tutela copiilor lor minori. Desigur, în cazul decesului unuia dintre părinţi, părintele supravieţuitor devine unicul titular al autorităţii părinteşti.
Reprezentând o preluare a dreptului anglo-saxon, instituirea posibilităţii ca părintele în viaţă şi cu deplină capacitate de exerciţiu să numească un tutore pentru copilul său consolidează premisele exercitării drepturilor şi a îndatoririlor părinteşti şi respectă în totalitate interesul superior al minorului.
Părintele poate desemna, prin act unilateral sau prin contract încheiate în formă autentică ori prin testament, persoana care urmează a fi numită tutore al copiilor săi. Câteva observaţii se impun: 1) actul unilateral sau mandatul trebuie încheiate în formă autentică ad validitatem-, 2) posibilitatea oferită părintelui de a desemna un tutore prin testament nu impune o formă specifică a acestuia, aşadar, această desemnare se poate face printr-un testament olograf sau autentic; 3) această posibilitate se aplică numai pentru situaţiile în care părintele ar deceda sau ar deveni incapabil de a mai exercita autoritatea părintească; 4) desemnarea de părintele care în momentul morţii era decăzut din drepturile părinteşti sau pus sub interdicţie judecătorească este lipsită de efecte; 5) desemnarea făcută de părinte poate fi revocată oricând de acesta, chiar şi printr-un înscris sub semnătură privată (O. Ungureanu, C. Munteanu, op. cit., p. 249).
Desemnarea tutorelui este un act juridic revocabil. Revocarea se poate produce oricând, fie prin act autentic, fie prin înscris sub semnătură privată. înscrisul prin care se revocă persoana desemnată a fi tutore se înscrie în Registrul naţional notarial ţinut în formă electronică. Notarul public sau instanţa de tutelă, după caz, are obligaţia să verifice la Registrul naţional notarial dacă persoana desemnată pentru a fi tutore nu a fost revocată.