Lucrare de licență: Obligațiile transportatorului în contractul de transport rutier de bunuri

Cuprinsul lucrării de licență Obligațiile transportatorului în contractul de transport rutier de bunuri

INTRODUCERE 5
CAPITOLUL I. CONTRACTUL DE TRANSPORT INTERNAŢIONAL DE MĂRFURI. PREZENTARE GENERALĂ 8
1.1. Noţiuni generale 8
1.1.1. Noţiunea contractului de transport internaţional de mărfuri 8
1.1.2. Caractere juridice 9
1.1.3. Specificitate 10
1.1.4. Internaţionalitatea 12
1.2. Clasificări ale transporturilor internaţionale de mărfuri. Modalităţi tehnice de transport 15
1.3. Dreptul aplicabil contractului de transport internaţional de mărfuri 18
CAPITOLUL II. OBLIGAŢIILE TRANSPORTATORULUI 21
2.1. Obligaţia de a pune la dispoziţie un mijloc de transport adecvat 22
2.1.1. Obligaţia de a verifica starea autovehiculului în raport de specificitatea transportului 23
2.1.2. Obligaţia de a procura documentele autovehiculului 23
2.1.3. Obligaţia de a pune la dispoziţie echipaj conducători auto conform convenţiilor internaţionale 24
2.1.4. Obligaţia de a asigura documentele necesare deplasării conducătorului auto 25
2.1.5. Obligaţia de a asigura carburanţi şi lubrifianţi pentru autovehicul 26
2.2. Obligaţia de a procura autorizaţiile de transport internaţional 26
2.3. Obligaţia de a încărca sau – după caz – de a supraveghea încărcarea mărfii în mijlocul de transport 27
2.4. Obligaţia de a lua în primire marfa 28
2.4.1. Verificarea modului de încărcare şi stivuire a mărfii în autovehicul şi respectarea de către expeditor a declaraţiei din documentul de transport privind natura mărfii 28
2.4.2. Verificarea greutăţii şi cantităţii mărfii precum şi a modului de cântărire 30
2.4.3. Luarea efectivă în primire a mărfii 31
2.5. Obligaţia de a participa la vămuirea mărfii 32
2.5.1. Obligaţia de a participa şi verifica întocmirea documentelor de vamă şi de frontieră 32
2.5.2. Obligaţia de a participa la vămuire 33
2.6. Obligaţia de a executa transportul conform clauzelor contractuale. Modificarea contractului de transport în parcurs 35
2.7. Obligaţia de a asigura paza mărfii şi de a o conserva pe durata transportului 38
2.7.1. Obligaţia de a conserva fizic marfa 39
2.7.2. Obligaţia de a nu deteriora marfa pe parcurs 40
2.7.3. Obligaţia de a asigura marfa 41
2.8. Obligaţia de eliberare a mărfii la destinaţie 42
2.8.1. Avizarea destinatarului 43
2.8.2. Locul şi data eliberării mărfii 44
2.8.3. Proba eliberării mărfii 45
2.8.4. Consecinţele eliberării mărfii 46
2.8.5. Împiedicare la eliberarea mărfii şi consecinţele împiedicării 47
2.8.6. Termenele eliberării mărfii şi consecinţele nerespectării lor 50
2.9. Obligaţia încasării rambursului preţului şi a cheltuielilor de transport, potrivit clauzelor contractului 52
2.10. Obligaţii posibile în funcţie de specificitatea transportului 54
CAPITOLUL III. RĂSPUNDEREA TRANSPORTATORULUI PENTRU EXECUTAREA NECORESPUNZĂTOARE SAU NEEXECUTAREA CONTRACTULUI DE TRANSPORT INTERNAŢIONAL DE MĂRFURI PE ŞOSELE 58
3.1. Natura juridică şi formele răspunderii transportatorului 58
3.2. Specificitatea răspunderii cărăuşului rutier 62
3.3. Răspunderea contractuală a cărăuşului rutier 67
CONCLUZII 73
BIBLIOGRAFIE 75

Introducerea lucrării de licență Obligațiile transportatorului în contractul de transport rutier de bunuri