Contractul de concesiune

Oferim consultanta pentru lucrarea de licenta de licenta „Contractul de concesiune”.

În mod tradiţional, contractul de concesiune a fost definit ca reprezentând un mod de gestionare a serviciilor publice prin care o autoritate publică (concedent) însărcinează pe un particular (cetăţean sau societate comercială), printr-o convenţie încheiată cu acesta, să facă să funcţioneze un serviciu public pe cheltuiala şi riscul celui din urmă, care-şi primeşte remunerarea din redevenţe percepute de la usageri (beneficiari).

Contractul de concesiune - lucrari de licenta
Contractul de concesiune – lucrari de licenta

Drept urmare, contractul de concesiune îşi marchează de la bun început locul său în dreptul public ca un contract administrativ sau ca o formă de realizare a gestiunii de bunuri ale domeniului public, servicii publice, activităţi sau lucrări de interes public. Această instituţie juridică a dreptului public – a dreptului administrativ a constituit şi constituie subiect de studiu, o astfel de analiză fiind justificată de necesitatea imperioasă de a cunoaşte dimensiunile şi implicaţiile contractelor administrative în societate şi, pe această bază, să se poată stabili acţiunile şi măsurile cele mai eficiente de utilizare a acestora în procesul de administrare[1].

Contractul de concesiune este un contract tipic de drept administrativ, care nu-şi găseşte în dreptul privat nici un tip asemănător. Aceste contracte de concesiune nu pot fi decât contracte administrative întrucât ele nu se reduc nici la locaţiunea de servicii sau bunuri, nici la vânzarea unor bunuri, ci au un obiect diferit: obligaţia asumată de către concesionar de a exploata un bun, o activitate sau un serviciu public, prin mijloacele proprii tehnice şi financiare, pe riscul său, în schimbul unei remuneraţii percepute sub formă de taxe.

[1] Cοrnеliu Mаndа, Cеzаr C. Mаndа, Drеptul cοlеctivităţilοr lοcаlе, еdiţiа а III-а rеvăzută şi аdăugită, Еditurа Luminа Lеx, Bucurеşti, 2007, p. 316 şi urm.

Oferim consultanta pentru realizarea de lucrari de licenta din domeniul dreptului administrativ.

Pentru detalii si oferte de pret va rugam sa completati formularul de aici.