Contractul administrativ de achizitii publice

Articolul „Contractul administrativ de achizitii publice” este parte al unei lucrari de licenta realizata la comanda.

Nu esti interesat de achizitii publice? Cauti un alt material? Comanda lucrari de diploma, referate, studii de caz sau orice alt proiect științific!

Contractul de achizitii publice
Contractul de achizitii publice – lucrari de licenta la comanda

Am ales ca tema pentru lucrarea de licenta „Contractul administrativ de achizitie publica” deoarece consider ca domeniul achizitiilor publice este intr-o continua expansiune. Faptul ca noul Cod penal prevede ca pedeapsa complementara interzicerea participarii la procedurile de achizitii publice, este o dovada in plus pentru importanta tot mai mare a acestei teme.

Contractul administrativ reprezinta un acord de vointa, dintre o autoritate publica, aflata pe o pozitie de superioritate juridica, pe de o parte, si alte subiecte de drept, pe de alta parte, prin care se urmareste satisfacerea unui interes general, prin prestarea unui serviciu public, efectuarea unei lucrari publice sau punerea in valoare a unui bun public, supus unui regim de putere publica.[1]

Contractul de achizitie publica desemneaza, potrivit art. 3 lit. f) [2] din O.U.G. 34/2006, acel contract, asimilat actului administrativ, care include si categoria contractului sectorial, astfel cum este definit la art. 229 alin. (2), cu titlu oneros, incheiat in scris intre una sau mai multe autoritati contractante, pe de o parte, si unul sau mai multi operatori economici, pe de alta parte, avand ca obiect executia de lucrari, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, in sensul ordonantei de urgenta.

Potrivit dreptului UE, contractele de achizitii publice sunt contracte cu titlu oneros, incheiate in scris intre unul sau mai multi operatori economici si una sau mai multe autoritati contractante si care au ca obiect executia de lucrari, furnizarea de produse sau prestarea de servicii in sensul Directivei 2004/18, titlul 1, art. 1.[3] Potrivit aceluiasi act normativ, ne aflam in prezenta unui contract de achizitii publice de lucrari daca obiectul acestuia urmareste  in mod special realizarea activitatilor prevazute de Anexa I a directivei,indiferent daca contractul in cauza cuprinde alte servicii necesare pentru realizarea respectivelor activitati.

In unele situatii, contractele de achizitii publice de servicii pot include si lucrari, cum este cazul serviciilor de gestionare a proprietatilor. Insa, aceste lucrari nu pot determina incadrarea contractului in categoria contractelor de achizitii publice de lucrari deoarece ele sunt auxiliare si reprezinta o consecinta sau o completare a obiectului principal al contractului de servicii.[1] V. Vedinas, Drept administrativ. Editia a VII-a revazuta si actualizata, ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2012, p. 135.

[2] Lit. f) a art. 3 a fost modificata de pct. 3 al art. I din O.U.G. nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicata in Monitorul Oficial nr. 827 din 10 decembrie 2012.

[3] Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice de lucrari, de bunuri si servicii. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:06:08:32004L0018:RO:PDF, consultat la data de 10.01.2014.