Consiliul judetean

Oferim consultanta pentru lucrarea de licenta de licenta „Consiliul judetean”.

Între autorităţile administraţiei publice de la nivel local, judeţean şi central se stabilesc anumite raporturi prin intermediul cărora sistemul în ansamblul său se reglează, se articulează, pentru a răspunde exigenţelor impuse de democraţia constituţională într-un stat naţional unitar cum este România[1].

Consiliul judetean - lucrari de licenta
Consiliul judetean – lucrari de licenta

Autorităţile administraţiei publice locale funcţionează, în principal, pe baza principiului autonomiei, căruia i se asociază deconcentrarea şi descentralizarea, dar acest lucru nu exclude anumite raporturi cu prefectul, cu Guvernul, cu consiliul judeţean. Articolul 6 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 prevede că raporturile dintre administraţia publică judeţeană şi cea locală se bazează pe următoarele principii: principiul autonomiei; principiul legalităţii; principiul responsabilităţii; principiul cooperării şi solidarităţii în rezolvarea problemelor întregului judeţ.

Pentru a întări şi mai mult caracterul autonom al administraţiei publice din unităţile administrativ-teritoriale, acelaşi articol, în alineatul al doilea, vine cu precizarea că între administraţia publică locală şi cea judeţeană nu există raporturi de subordonare. Raporturi de subordonare nu există nici între consiliul judeţean şi prefect, consiliul local şi prefect, consiliul judeţean şi local şi Guvern. Guvernul, potrivit art. 102 alin. (1) din Constituţie exercită conducerea generală a administraţiei publice, normă care nu poate fi interpretată în sensul că el subordonează întreaga administraţie publică.

Există autorităţi publice care îi sunt subordonate, cum ar fi ministerele, alte organe centrale de specialitate subordonate Guvernului sau prefectul, dar şi organe care nu se află în raporturi de subordonare faţă de Guvern, situaţie în care se găsesc autorităţile autonome centrale şi locale.

[1] I. Deleanu, Instituţii şi proceduri constituţionale, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2006, p. 568.

Oferim consultanta pentru realizarea de lucrari de licenta din domeniul dreptului administrativ.

Pentru detalii si oferte de pret va rugam sa completati formularul de aici.