Condiţiile legale ale desfăşurării activităţii economice de către persoanele fizice

Articolul Condiţiile legale ale desfăşurării activităţii economice de către persoanele fizice este parte a unei lucrări de licență

 

Persoanele fizice pot desfăşura activităţi economice, în formele menţionate, cu îndeplinirea condiţiilor stabilite în ordonanţă.

Astfel, persoanele fizice care solicită autorizarea pentru desfăşurarea activităţii individual şi independent sau ca întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale, precum şi reprezentantul întreprinderii familiale să aibă vârsta de 18 ani, iar membrii familiei vârsta de 16 ani. În plus, ordonanţa cere ca aceste persoane să nu fi săvârşit fapte sancţionate de legile financiare, vamale şi cele care privesc disciplina financiar-fiscală, de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal (art. 8 din ordonanţă).

Apoi, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale trebuie să aibă un sediu profesional pe teritoriul României, în condiţiile stabilite de lege (art. 5 din Ordonanţă).

În sfârşit, orice activitate economică desfăşurată permanent, ocazional sau temporar în România de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale trebuie să fie înregistrată şi autorizată, în condiţiile stabilite de ordonanţă, de Legea nr. 26/1990 şi Legea nr. 359/2004 (art. 6 din ordonanţă).

Persoana fizică autorizată, titularul întreprinderii individuale şi reprezentantul întreprinderii familiale au obligaţia să ţină contabilitatea în partidă simplă, în condiţiile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (art. 15 din ordonanţă).