Concursul intre cauzele de agravare si de atenuare a pedepsei

Oferim consultanta pentru lucrarea de licenta de licenta „Concursul intre cauzele de agravare si de atenuare a pedepsei ”.

Concursul intre cauzele de agravare si de atenuare a pedepsei este reglementat de art. 79 C. pen. 2009.

Când în cazul aceleiaşi infracţiuni sunt incidente două sau mai multe dispoziţii care au ca efect reducerea pedepsei, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru infracţiunea săvârşită se reduc prin aplicarea succesivă a dispoziţiilor privitoare la tentativă, circumstanţe atenuante şi cazuri speciale de reducere a pedepsei, în această ordine, precizare ce nu impune vreun comentariu.

Dacă sunt incidente două sau mai multe dispoziţii care au ca efect agravarea răspunderii penale, pedeapsa se stabileşte prin aplicarea succesivă a dispoziţiilor privitoare la circumstanţele agravante, infracţiune continuată, concurs sau recidivă.

Când în cazul aceleiaşi infracţiuni sunt incidente mai multe cauze de reducere a pedepsei şi una sau mai multe cauze de majorare a pedepsei, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru infracţiunea săvârşită se reduc conform alin. 1, după care limitele de pedeapsă rezultate se majorează conform alin. 2.

Oferim consultanta pentru realizarea de lucrari de licenta din domeniul dreptului penal general.

Pentru detalii legat de lucrari de licenta dar nu numai si pentru oferte de pret va rugam sa completati formularul de aici.