Competentele judecatorului de camera preliminara. Incompatibilitati

Oferim consultanta pentru lucrarea de licenta de licenta „Competentele judecatorului de camera preliminara. Incompatibilitati”.

Dezideratul soluționării cu celeritate a cauzei în fond a impus stabilirea unor reglementări menite a înlătura dificultățile ivite în practica judiciară prin formularea de cereri și excepții care fie tergiversează începerea cercetării judecătorești, fie duc la soluția restituirii cauzei la procuror pentru refacerea urmăririi penale, uneori după o perioadă foarte lungă de timp de la data sesizării instanței.

Competenta judecatorului de camera preliminara
Competenta judecatorului de camera preliminara

Noul Cod de procedura penala introduce în cursul procesului penal o fază preliminară judecății care are ca obiect atât verificarea legalității și temeiniciei actului de trimitere în judecată, inclusiv cu privire la legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire penală pe tot parcursul judecății, cât și eliminarea restituirii dosarului la procuror pentru refacerea urmăririi penale. Această instituție, Camera preliminară, este cunoscută în multe sisteme europene (Italia, Serbia, Kosovo, Franța), fiind, de asemenea, reglementată în Statutul Curții Penale Internaționale și are ca scop verificarea existenței unor probe suficiente cu privire la acuzația penală, care să justifice desfășurarea fazei de judecată[1].

Din aceleași rațiuni de celeritate, legiuitorul a prevăzut o durată fixă de desfășurare a procedurii în camera preliminară, de 60 de zile de la data înregistrării cauzei la instanță, durată rezonabilă, care permite atât angajarea unui apărător, cât și formularea de cereri și excepții cu privire la legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.

[1] M. Iοrdаchе, Cаmеrа prеliminаră, ο nοuă instituțiе dе drеpt prοcеsuаl pеnаl, în Rеvistа Drеptul, nr. 2/2010, p. 221-222.

Oferim consultanta pentru realizarea de lucrari de licenta din drept procesual penal conform noului Cod de procedură penală.

Pentru detalii si oferte de pret va rugam sa completati formularul de aici.