Competenta de reglementare si sanctionare a contraventiilor. Sanctiunile contraventionale

Oferim consultanta pentru lucrarea de licenta de licenta „Competenta de reglementare si sanctionare a contraventiilor. Sanctiunile contraventionale”

Răspunderea contravenţională, ca formă a răspunderii juridice, a fost şi rămâne în vizorul doctrinei, ca o problemă complexă, care continuă să provoace discuţii şi controverse[1].

Sanctiunile contraventionale - lucrari de licenta
Sanctiunile contraventionale – lucrari de licenta

Cât priveşte răspunderea administrativ-contravenţională, putem avea în vedere, ca reprezentând fundamente constituţionale exprese ale răspunderii contravenţionale, mai multe dispoziţii[2]. Astfel art. 44 alin. (9) consacră un principiu aplicabil unei sancţiuni comune şi răspunderii penale şi celei contravenţionale şi anume legalitatea confiscării.

Articolul respectiv prevede că numai în condiţiile legii pot să fie supuse sancţiunii confiscării bunurile care au fost destinate, folosite ori rezultate din infracţiuni sau contravenţii. Art. 15 alin. (2) arată că legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile.

In afara acestor dispoziţii exprese, şi alte texte constituţionale pot fi avute în vedere ca reprezentând izvoare implicite în materie (exemplu: art. 16, art. 21, art. 53). Constatăm astfel că, deşi actuala Constituţie a României nu conţine o normă specială şi exclusivă care să reglementeze regimul contravenţiilor, există dispoziţii care prevăd instituţia, ceea ce determină concluzia că „ea are o natură constituţională, fiind o formă a ilicitului, care trebuie în mod obligatoriu să existe, care nu poate fi desfiinţată prin lege sau alt act inferior Constituţiei[3].

[1] C. Cοmеa, Unеlе οpinii privind răspundеrеa cοntravеnţiοnală a pеrsοanеlοr juridicе pе marginеa Prοiеctului Cοdului cοntravеnţiοnal al Rеpublicii Mοldοva, în lucrarеa Rеfοrmеlе administrativе şi judiciarе în pеrspеctiva intеgrării еurοpеnе. Sеcţiunеa pеntru ştiinţе juridicе şi administrativе, Caiеtul Ştiinţific nr. 8/2006, Institutul dе Ştiinţе Administrativе „Paul Nеgulеscu”, p. 686.

[2] C. L. Pοpеscu, Rеglеmеntarеa cοnstituţiοnală a cοntravеnţiilοr, în RDP nr. 1-2/1996, Еd. Atlas T&T, pp. 80-83.

[3] C. L. Pοpеscu, Rеglеmеntarеa cοnstituţiοnală a cοntravеnţiilοr, art. cit., p. 80.

Oferim consultanta pentru realizarea de lucrari de licenta din drept administrativ.

Pentru detalii si oferte de pret va rugam sa completati formularul de aici.