Comandă licență din dreptul familiei

Lucrări de licență la comandă din dreptul familiei

 

Comandă licență dreptul familiei
Comandă licență dreptul familiei

Dreptul familiei s-a schimbat mult odată cu introducerea noului Cod civil și a noului Cod de procedură civilă. Codul familiei a dispărut fiind înlocuit de cartea a doua din noul Cod civil.

Echipa InfoSpecialConsulting realizează la comandă orice lucrare de licență din dreptul familiei.

Comandă acum unul din lucrările de licență de mai jos sau orice alt titlu!

• Adopţia – principii şi condiţii de fond în legislaţia română.
• Analiza noutăţilor aduse de Codul Civil în privinţa regimului matrimonial de bunuri. Regimul comunităţii convenţionale şi separaţia de bunuri.
• Analiza teoretică şi practică a condiţiilor de fond cerute de lege pentru încheierea valabilă a căsătoriei în legislaţia română.
• Analiza teoretică şi practică a condiţiilor de formă necesare pentru încheierea valabilă a căsătoriei în dreptul românesc actual.
• Analiza teoretică şi practică a divorţului pe cale administrativă şi prin procedură notarială.
• Aspecte cu privire la evoluţia istorică a reglementărilor privind familia şi căsătoria în dreptul român şi comparat.
• Aspecte teoretice şi practice în material desfacerii căsătoriei.
• Autoritatea părintească – condiţie a realizării creşterii, educării şi pregătirii profesionale a copilului.
• Căsătoria la români privită prin prisma tradiţiei populare.
• Consideraţii teoretice şi practice privind paternitatea din afara căsătoriei.
• Desfacerea căsătoriei prin divorţ pe cale judiciară şi efectele pe care le produce.
• Dispoziţii generale imperative privind regimurile matrimoniale.
• Efectele căsătoriei cu privire la relaţiile dintre soţi în legislaţia română.
• Efectele şi încetarea Adopţiei – lucrari de licenta dreptul familiei
• Evoluţia nupţialităţii în Transilvania.
• Exercitarea autorităţii părinteşti. Decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti.
• Filiaţia
• Încredinţarea minorului în cazul desfacerii căsătoriei. Aspecte de Drept Internaţional Privat
• Nulitatea şi efectele nulităţii căsătoriei – Lucrari de licenta dreptul familiei.
• Nulităţile şi efectele lor datorită nerespectării condiţiilor impuse de lege.
• Obligaţia de întreţinere.
• Obligaţia legală de întreţinere – formă a solidarităţii umane.
• Obligaţia legală de întreţinere.
• Ocrotirea prin părinţi a copilului în Dreptul Român – lucrari de disertatie dreptul familiei
• Procedura adopţiei interne.
• Protecţia drepturilor copilului – autoritatea părintească
• Regimul comunităţii legale.
• Regimul matrimonial al comunităţii legale.
• Regimul matrimonial al soţilor. Aspecte de Drept Comparat
• Regimuri matrimoniale convenţionale.
• Reglementarea adopţiei în legislaţia actual.
• Tutela şi curatela minorului – forme de protecţie alternativă a copilului.

Comanda acum Lucrari de licenta din dreptul familiei!