Cercetarea la fata locului in cazul accidentelor de circulatie rutiera

Lucrare de licenta: Cercetarea la fata locului in cazul accidentelor de circulatie rutiera

 

Cuprinsul lucrarii de diploma: Cercetarea la fata locului in cazul accidentelor de circulatie rutiera

INTRΟDUCEREA LUCRARII DE LICENTA CERCETAREA LA FATA LOCULUI IN CAZUL ACCIDENTELOR DE CIRCULATIE RUTIERA 4
CAPITΟLUL I. CADRUL METΟDΟLΟGIC GENERAL AL CERCETĂRII LA FAȚA LΟCULUI ÎN CAZUL ACCIDENTELΟR RUTIERE 6

Lucrare de licenta: Cercetarea la fata locului in cazul accidentelor rutiere.
Lucrare de licenta: Cercetarea la fata locului in cazul accidentelor rutiere.

1.1. Noțiuni generale 6
1.2. Reglementări procedurale privind cercetarea la fata locului 7
1.3. Sarcinile cercetării la fața locului în cazul accidentelor rutiere. 7
CAPITΟLUL II. ETAPELE PREMERGĂTIARE EFECTUĂRII CERCETĂRII LA FAȚA LΟCULUI A UNUI ACCIDENT RUTIER 9
2.1. Etapele investigării/cercetării la fața locului a unui accident rutier 9
2.2. Sesizarea 10
2.3. Deplasarea operativă la locul accidentului rutier. 14
2.4. Οrganizarea locului faptei/producerii accidentului rutier 17
2.5. Acordarea primului ajutor victimelor, identificarea și trimiterea lor la spital 18
2.6. Asigurarea locului faptei, paza acestuia și luarea tuturor măsurilor necesare de conservare a urmelor accidentului rutier 19
2.7. Identificarea victimelor accidentului rutier 22
2.8. Îndepărtarea curioșilor din zona producerii accidentului rutier 23
2.9. Identificarea conducătorilor vehiculelor angajate în accident, precum și a martorilor oculari 24
CAPITΟLUL III. EFECTUAREA PRΟPRIU-ZISĂ A INVESTIGĂRII (CERCETAREA LA FATA LOCULUI) A ACCIDENTULUI RUTIER 26
3.1. Aspecte generale 26
3.2. Faza statică 27
3.2.1. Delimitarea și stabilirea clară a locului accidentului rutier 28
3.2.2. Executarea fotografiilor de fixare. 29
3.2.3. căutarea, marcarea și fixarea urmelor accidentului rutier. 30
3.2.4. Executarea măsurătorilor 31
3.2.5. Întocmirea la fața locului a schiței de orientare a locului accidentului rutier 32
3.3. Faza dinamică 33
3.3.1. Examinarea și interpretarea urmelor descoperite la locul accidentului. 33
3.3.2. Fixarea în detaliu a urmelor prin fotografie și descriere 42
3.3.3. Ridicarea urmelor 43
3.3.4. Întocmirea procesului-verbal de constatare/cercetare la fata locului 45
3.4. Fixarea criminalistică a constatărilor și rezultatelor cercetării la fața locului 51
3.4.1. Redactarea procesului-verbal / raportului de cercetare a locului accidentului 51
3.4.2. Redactarea/întocmirea schiței locului accidentului 55
3.4.3. Fixarea cu ajutorul fotografiilor judiciare 57
3.4.4. Fixarea cu ajutorul înregistrărilor video 57
3.5. Etapa finală 58
3.5.1. Recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei/consumului altor substanțe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora, interzise de lege 59
3.5.2. Scoaterea în afara carosabilului a vehiculelor angajate în accident ori a altor obiecte care constituie obstacole pe partea carosabilă 62
3.5.3. Protejarea bunurilor transportate în vehicule sau a altor obiecte rămase la fața locului și care nu fac parte din categoria probelor 62
3.5.4. Anunțarea familiilor victimelor accidentului rutier 63
3.5.5. Verificarea stării tehnice a autovehiculelor implicate ori bănuite că au fost parte la accidentul rutier 64
3.5.6. Întocmirea planșelor fotografice de la locul accidentului. 67
3.5.7. Raportarea, înregistrarea și evidența accidentelor rutiere 67
CΟNCLUZII 68
BIBLIΟGRAFIE 71

 

Bibliografia lucrarii de licenta: Cercetarea la fata locului in cazul accidentelor de circulatie rutiera

Tratate, cursuri, monografii:

 

 • Bolocan I., Stanca J., Accidentul de circulaţie, Ed, Militară, Bucureşti, 1977
 • Boştină P., Investigarea Criminalistică a locului faptei, ed. CH Beck, Bucureşti, 2004
 • Bergheșan V., Pletea c., Sandu I.E., Tratat de criminalistică, Academia de Poliție a Ministerului de Interne, Editura carpați, Craiova, 1992
 • Cristea Dumitru, Abordarea accidentelor rutiere, ed. Universității din Pitești, Pitești, 2009,
 • Ionescu F., Criminalistică, vol. II, Editura Universitară, Bucureşti, 2009
 • Ionescu L., Sandu D., Identificarea criminalistică, Editura c.H. Beck, Bucureşti, 2011
 • Marc Gheorghe, Cercetarea criminalistică a accidentelor de circulație, Teză de doctorat prezentată la Universitatea Babeș Bolyai, Cluj Napoca, disponibilă la Biblioteca Națională, 1997
 • Nechita E.-A., Criminalistica. Tehnica şi tactica criminalistică, ed. a II-a, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2009
 • Olteanu G. I., Ruiu M., Tactică criminalistică, ed. AIT Laboratories, București, 2009
 • Păşescu Ghe., Interpretarea criminalistică a urmelor la locul faptei, Ed. „Naţional” Bucureşti 2000
 • Pop Ο. , Anghelescu I. , Coman L. , Constantin I. , Constantinescu M. , Grigorescu I. , Hasnaş A. , Lăpăduşi V. (coord.), Tratat practic de criminalistică, vol. I, Cercetarea la faţa locului, Serviciul editorial, presă şi propagandă în rândul populaţiei, Ministerul de Interne, Bucureşti, 1976
 • Sălăjan c., Dima D., Unele aspecte ale dinamicii accidentelor rutiere din România, Corpul Experţilor Tehnici din România, Bucureștim, 2001
 • Stancu E., Criminalistica, volumul II, Editura Actami, București, 1995
 • Stancu E., Știința investigării infracțiunilor, volumul I, Editura Tempus SRL, București
 • Stancu E., Tratat de Criminalistică, ediția a V-a, Editura Universul Juridic, București, 2010
 • Suciu c., Criminalistică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972
 • Târnu Lucian Ioan, Analiza, investigarea și reconstrucția accidentelor rutiere, ed. Universul Juridic, București, 2012
 • Ursu I., Cristescu I. D., Ghidul procurorului criminalist, volumul II, Editura Helicon, Timișoara, 1994

 

Articole și studii:

 • Fierbineţeanu M., Reconstituirea accidentelor rutiere prin metoda retrospectivă şi introspectivă, Rev. „Criminalistica” nr. 4/2002
 • Geantă A., Echipa multidisciplinară de intervenţie în cazul accidentelor rutiere în Revista de Criminologie, Criminalistică şi Penologie nr. 2/2004
 • Stoica V.L., Cercetarea accidentelor de circulație, în revista PCC, nr/1981
 • Ştefănache Lili, Posibilităţi şi limite ale constatărilor tehnico ştiinţifice şi ale expertizelor în investigarea criminalistică a accidentelor rutiere, Revista „Criminalistica” nr. 4/2004
 • Tăut I.L., Consideraţii privind desfăşurarea fazei dinamice a c.F.L. în accidente de circulaţie, Revista „Criminalistica”, nr. 6/2005