Lucrări de licență: Condițiile dreptului de moștenire legală

Cuprinsul lucrării de licență Condițiile dreptului de moștenire legală Condițiile dreptului de moștenire legală INTRODUCERE 4 CAPITOLUL I. CAPACITATEA SUCCESORALĂ 6 Secţiunea 1. Noţiune şi particularităţi 6 1.1. Situaţii privind capacitatea succesorală în cazul moştenirii prin reprezentare şi retransmitere 7 Secţiunea 2. Persoanele care au capacitate succesorală 8 2.1. Persoanele fizice în viaţa la data deschiderii Continua…

Lucrare de licență: Rezerva succesorală în noul Cod civil

Cuprinsul lucrării de diplomă INTRODUCERE 4 CAPITOLUL I. REZERVA SUCCESORALĂ. ASPECTE INTRODUCTIVE 5 1.1. Geneza și evoluția rezervei succesorale 5 1.2. Noțiunea, natura juridică și caractere juridice 12 CAPITOLUL II. OPRIREA LIBERALITĂȚILOR CARE ÎNCALCĂ REZERVA SUCCESORALĂ 16 2.1. Rezerva descendenților 16 2.1.1. Întinderea rezervei descendenţilor, noţiunea de descendent 16 2.1.2. Stabilirea numărului descendenţilor în funcţie Continua…