Condiţiile legale ale desfăşurării activităţii economice de către persoanele fizice

Articolul Condiţiile legale ale desfăşurării activităţii economice de către persoanele fizice este parte a unei lucrări de licență   Persoanele fizice pot desfăşura activităţi economice, în formele menţionate, cu îndeplinirea condiţiilor stabilite în ordonanţă. Astfel, persoanele fizice care solicită autorizarea pentru desfăşurarea activităţii individual şi independent sau ca întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale, precum şi Continua…

Formele în care persoanele fizice pot desfăşura activităţi economice

Articolul Formele în care persoanele fizice pot desfăşura activităţi economice este parte a unei lucrări de licență. Nu găsești ce cauți? Oferim servicii de consultanta pentru redactarea lucrarii de licenta! Persoanele fizice pot desfăşura activităţi economice în următoarele forme: individual şi independent, ca persoane fizice autorizate; ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale; ca membru al unei Continua…

Reglementarea legală a desfăşurării activităţii economice de către persoanele fizice

Articolul Reglementarea legală a desfăşurării activităţii economice de către persoanele fizice este parte a unei lucrări de licență. Nu găsești ce cauți? Oferim servicii de consultanta pentru redactarea lucrarii de licenta! În activitatea comercială acţionează o multitudine de comercianţi, fiecare având un statut juridic propriu. Având în vedere reglementările legale în vigoare distingem două categorii de Continua…

Lucrare de diplomă: Societățile comerciale

Cuprinsul lucrării de licență Societățile comerciale INTRODUCERE 4 CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE 6 1.1. Scurtă privire asupra cauzelor care au determinat crearea societăţilor comerciale 6 1.2. Originea şi evoluţia societăţilor comerciale 7 1.3. Reglementarea juridică a societăţilor comerciale în România 11 1.4. Regulile comune aplicabile oricărei societăţi comerciale 13 1.5. Noţiunea și elementele specifice 15 Continua…

Lucrare de licență: Procedura reorganizării judiciare

Cuprinsul lucrării de diplomă Procedura reorganizării judiciare Procedura reorganizării judiciare INTRODUCERE 5 CAPITOLUL I. CONDIŢIILE DESCHIDERII PROCEDURII REORGANIZĂRII JUDICIARE ŞI A FALIMENTULUI. EFECTELE DESCHIDERII PROCEDURII 7 1.1. Calitatea de comerciant a debitorului 7 1.2. Încetarea plăţilor 16 1.3. Condiţiile privind datoriile care formează obiectul încetării plăţilor 17 1.4. Dovada încetării plăţilor 18 1.5. Efectele de natură Continua…

Lucrare de diplomă: Persoana fizică autorizată

Cuprinsul lucrării de licență Persoana fizică autorizată INTRODUCERE 4 CAPITOLUL I. PROFESIONISTUL ȘI ÎNTREPRINDEREA 7 1.1. Aspecte generale 7 1.2. Noţiunea de profesionist 9 1.3. Noţiunea de întreprindere 14 1.4. Obligaţiile profesionale ale profesioniştilor 22 1.5. Limitele economice ale libertăţii comerţului 25 CAPITOLUL II. COMERCIANTUL PERSOANĂ FIZICĂ 33 2.1. Reglementarea legală a desfăşurării activităţii economice Continua…

Lucrare de diplomă: Organele de control ale societăților comerciale

Cuprinsul lucrării de licență Organele de control ale societăților comerciale INTRODUCERE 4 CAPITOLUL I. CONTROLUL SOCIETĂȚILOR COMERCIALE. CONTROLUL DESFĂȘURAT DE ACȚIONARI / ASOCIAȚI 6 1.1. Aspecte generale privind controlul societăților comerciale 6 1.2. Tipuri de control în cadrul societăților comerciale 7 1.3. Organele societății comerciale. Organele de control ale societăților comerciale 8 1.3.1. Organele de decizie Continua…