Nulitatea relativa a casatoriei

Introducerea lucrarii de licenta „Nulitatea relativa a casatoriei” În mаtеriе сivilă, nulitаtеа еstе ο sаnсțiunе саrе dеtеrmină inеfiсасitаtеа асtului juridiс сivil înсhеiа сu nеrеspесtаrеа сеrințеlοr lеgаlе nесеsаrе pеntru vаlidаrеа асеstuiа. Сοdul сivil сοnsасră Саpitοlul IV din Titlul II (сăsătοriа) а Сărții а II-а (dеsprе fаmiliе) nulității сăsătοriеi, rеglеmеntând nulitаtеа аbsοlută (аrt. 293-296) și rеlаtivă (аrt. Continua…

Reglementarea regimului matrimonial in Romania

Oferim consultanta pentru lucrarea de licenta de licenta „Reglementarea regimului matrimonial in Romania”. Potrivit doctrinei din domeniu, totalitatea normelor juridice care reglementează relaţiile dintre soţi cu privire la bunurile lor şi cele ce se stabilesc între soţi, pe de o parte, şi terţe persoane, pe de altă parte, privind, de asemenea, bunurile soţilor, constituie regimul Continua…

Conditii de forma la casatorie in dreptul pozitiv

Oferim consultanta pentru lucrarea de licenta de licenta „Conditii de forma la casatorie in dreptul pozitiv”. Formalităţile prevăzute pentru încheierea căsătoriei au un triplu rol: acela de a atrage atenţia persoanelor implicate asupra importanţei actului încheiat, de a realiza publicitatea care să permită persoanelor interesate să formuleze opoziţii şi să împiedice orice căsătorie ce încalcă Continua…

Locul si rolul logodnei in cadrul reglementarilor despre familie

Oferim consultanta pentru lucrarea de licenta de licenta „Locul și rolul logodnei în cadrul reglementărilor despre familie”. În momentul de față, instituţia de drept civil „logodna” este reglementată de mențiunile art. 266-270 cuprinse în Cartea a II-a Despre familie, Capitolul I – Logodna, Titlul II – Căsătoria, ale Legii nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Continua…

Inapoierea copilului de la alte persoane

Articolul „  Inapoierea copilului de la alte persoane ” este parte a unei lucrari de licenta Nu găsești ce cauți? Comanda lucrari de licenta, referate, studii de caz sau orice alt proiect științific! Dreptul parintelui de a cere inapoierea copilului de la orice persoana care l-ar detine fara drept nu va fi opus copilului, ci Continua…

Comandă licență din dreptul familiei

Lucrări de licență la comandă din dreptul familiei   Dreptul familiei s-a schimbat mult odată cu introducerea noului Cod civil și a noului Cod de procedură civilă. Codul familiei a dispărut fiind înlocuit de cartea a doua din noul Cod civil. Echipa InfoSpecialConsulting realizează la comandă orice lucrare de licență din dreptul familiei. Comandă acum Continua…

Administrarea bunurilor minorului

Articolul Administrarea bunurilor minorului este parte a unei lucrări de licență. Nu găsești ce cauți? Oferim servicii de consultanta pentru redactarea lucrarii de licenta! Obligaţiile care-i revin tutorelui în administrarea bunurilor minorului trebuiesc privite în funcţie de trei momente: cel al deschiderii tutelei; pe parcursul exercitării tutelei şi la încetarea tutelei.[1] Obligaţiile care-i revin tutorelui la Continua…

Lucrare de licență: Situația legală a copilului

Cuprinsul lucrării de licență Situația legală a copilului Situația legală a copilului INTRODUCERE 4 CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND SITUAŢIA LEGALĂ A COPILULUI 6 I.1. Noţiune 6 I.2. Sediul materiei 6 I.3. Principii ce reglementează autoritatea părintească 6 I.4. Egalitatea în faţa legii a copilului din afara căsătoriei cu filiaţia stabilă cu cel din căsătorie 13 Continua…

Lucrare de licență Regimul separației de bunuri

Cuprinsul lucrării de licență Regimul separației de bunuri INTRODUCЕRЕ 4 CAPITOLUL I. ASPЕCTЕ GЕNЕRALЕ PRIVIND RЕGIMUL JURIDIC MATRIMONIAL 6 1.1. Prеcizări prеalabilе 6 1.2. Alеgеrеa, modificarеa şi schimbarеa rеgimului matrimonial 8 1.3. Limitеlе în carе sе poatе dispunе prin convеnţia matrimonială 22 1.4. Indеpеndеnţa dе patrimonii a soţilor 24 1.6. Locuinţa familiеi 28 1.7. Chеltuiеlilе Continua…

Lucrare de diplomă: Motivele de divorț

Cuprinsul lucrării de licență Motivele de divorț Motivele de divorț INTRODUCERE 4 CAPITOLUL I. DIVORȚUL PRIN ACORDUL SOȚILOR 5 1.1. Aspecte generale privind desfacerea căsătoriei prin divorț 5 1.2. Divorţul prin acordul soţilor. Aspecte preliminarii 6 1.3. Divorţul prin acordul soţilor pronunţat de către instanţa de judecată 8 1.3.1. Condiţiile pentru admisibilitatea divorţului 8 1.3.2. Reglementarea Continua…