Procedura ordonantei presedintiale

Oferim consultanta pentru lucrarea de licenta de licenta „Procedura ordonantei presedintiale”. Ordonanţa preşedinţială este reglementată ca procedură specială la art. 996-1001 C. pr. civ.. Din aceste dispoziţii, precum şi din doctrină şi jurisprudenţă rezultă că noţiunea de „ordonanţă preşedinţială” este utilizată în sensul de: a) formă de procedură, adică „ansamblul de norme după care se Continua…

Reprezentarea partilor in procesul civil

Oferim consultanta pentru lucrarea de licenta de licenta „Reprezentarea partilor in procesul civil”. Reprezentarea în procesul civil contribuie la realizarea dreptului la apărare şi este acea instituţie în care o persoană, numită reprezentant, îndeplineşte acte de procedură în numele şi în interesul altei persoane, numită reprezentat, care este parte în procesul civil. Ca atare, toate Continua…

Actele de procedura civila

Oferim consultanta pentru lucrarea de licenta de licenta „Actele de procedura civila”. Activitatea de judecată şi cea de executare silită desfăşurată de participanţii la procesul civil se concretizează în anumite acte ale acestora, care trebuie îndeplinite cu respectarea anumitor cerinţe, pentru a se asigura soluţionarea rapidă a neînţelegerilor care apar în circuitul civil. Se consideră Continua…

Sanctiunile procedurale in procesul civil

Oferim consultanta pentru lucrarea de licenta de licenta „Sanctiunile procedurale in procesul civil”. Identificarea principalelor sancţiuni procedurale. Nulitatea şi decăderea sunt, neîndoielnic, cele mai semnificative sancţiuni procedurale. Ele nu sunt însă singurele sancţiuni care pot fi aplicate pentru neregularităţile săvârşite în cursul procesului civil. Există încă multe şi diverse alte sancţiuni care, cumulate celor deja Continua…

Institutia interventiei in procesul civil

Oferim consultanta pentru lucrarea de licenta de licenta „Institutia interventiei in procesul civil”. Intervin într-un proces în curs de desfăşurare şi care, din acel moment, devin şi ele părţi, fiind denumite în continuare terţi ori terţi intervenienţi sau intervenienţi, pentru a fi deosebite de părţile iniţiale (reclamantul şi pârâtul). Necesitatea introducerii în proces a unui Continua…

Etapa cercetarii judecatoresti in procesul civil

Oferim consultanta pentru lucrarea de licenta de licenta „Etapa cercetarii judecatoresti in procesul civil”. Procesul civil parcurge, în principiu, două faze: faza judecăţii (cognitio) şi faza executării silite (executio). Faza judecăţii cuprinde, de regulă, mai multe momente: judecata în primă instanţă, judecata în apel (cale ordinară de atac) şi judecata în căile extraordinare de atac Continua…

Competenta materiala conform noului Cod de procedura civil

Articolul „ Competenta materiala conform noului Cod de procedura civila ” este parte a unei lucrari de licenta Nu găsești ce cauți? Comanda lucrari de licenta, referate, studii de caz sau orice alt proiect științific! Optiunea actuala a legiuitorului s-a concretizat in reconsiderarea judecatoriilor ca instante destinate solutionarii litigiilor de mai mica importanta, iar consecinta Continua…

Competența materială a Curților de apel

Articolul „ Competența materială a Curților de apel ” este parte a unei lucrări de licență.   Nu găsești ce cauți? Oferim servicii de consultanta pentru redactarea lucrarii de licenta! Din cuprinsul art. 96 noul C. pr. civ. Rezultă că şi aceste instanţe se înfăţişează într-o triplă ipostază: ele judecă în primă instanţă, ele judecă ca instanţe de Continua…

Reformarea Directivei 2000/35/CE. Intrarea în vigoare şi dispoziţiile Directivei 2011/7/UE

Articolul „ Reformarea Directivei 2000/35/CE. Intrarea în vigoare şi dispoziţiile Directivei 2011/7/UE ” este parte a unei lucrări de licență Nu găsești ce cauți? Oferim servicii de consultanta pentru redactarea lucrarii de licenta! Prin adoptarea Directivei 2011/7/UE[1] din 16 februarie 20011 privind combaterea întârzierii în efectuarea plăţilor în tranzacţiile comerciale, a fost abrogată Directiva 2000/35/CE. Potrivit Continua…

Procedura ofertei de plată: domeniul de aplicare

Articolul „ Procedura ofertei de plată: domeniul de aplicare ” este parte a unei lucrări de licență. Nu găsești ce cauți? Oferim servicii de consultanta pentru redactarea lucrarii de licenta! Când creditorul refuză să primească plata de la debitor, acesta din urmă este în drept să facă ofertă reală şi să consemneze ceea ce datorează.[1] Corelaţii Continua…