Oferim servicii de consultanta pentru redactarea lucrarii de licenta din domeniul dreptului internațional

Oferim consultanta pentru realizarea de lucrari de licenta din drept internațional. Putem realiza orice titlu pe acest domeniu. Prezentam mai jos cateva exemple de lucrari de licenta care pot fi realizate la comanda de echipa noastra: Aspecte privind cetățenia în dreptul internațional Curtea Internațională de Justiție Curtea Penală Internațională. Lucrare de licenta Imunitățile, inviolabilitățile și privilegiile Continua…

Lucrări de licență din drept internațional public

Formarea unor comunităţi, alcătuite din mai multe popoare, a dus la apariţia unui Drept al ginţilor , mai întâi ca un ansamblu de reguli cutumiare, care – în dreptul roman – capătă substanţă, incluzând şi raporturile civile între romani şi peregrini . Definirea regulilor statornicite în relaţiile dintre diferite popoare ca un Drept al ginţilor Continua…

Lucrare de licență: Respectarea drepturilor omului în lumea islamică

Cuprinsul lucrării de licență Respectarea drepturilor omului în lumea islamică INTRODUCERE 5 CAPITOLUL I. DREPTURILE OMULUI ÎN PLAN UNIVERSAL 6 1.1. Aspecte teoretice a instituţiei drepturilor omului 6 1.1.1. Noţiunea de drepturi fundamentale ale omului 6 1.1.2. Clasificarea drepturilor fundamentale ale omului 9 1.1.3. Principiile aplicabile drepturilor şi libertăţilor ale omului 12 1.2. Evoluţia conceptului de Continua…

Lucrare de diplomă: Răspunderea internațională pentru crime de război

Cuprinsul lucrării de licență Răspunderea internațională pentru crime de război Răspunderea internațională pentru crime de război INTRODUCERE 3 CAPITOLUL 1. RĂSPUNDEREA PENALĂ ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL PUBLIC 6 1.1. Apariţia şi evoluţia instituţiei răspunderii penale internaţionale 6 1.2. Principiile dreptului internaţional penal 14 CAPITOLUL 2. CRIMELE DE RĂZBOI 19 2.1. Infracţiunile internaţionale – noţiuni generale 19 2.2. Continua…

Lucrări de licență: Protecția internațională a persoanelor refugiate sau strămutate

Cuprinsul lucrării de licență INTRODUCERE 3 CAPITOLUL I. INTRODUCERE ÎN PROBLEMATICA REFUGIAȚILOR ȘI A STRĂMUTAȚILOR 6 1.1. Noţiunea de refugiat și strămutat 6 1.2. Evoluţia regimului internaţional al refugiaților 6 1.3. Recunoaşterea statutului de refugiat 11 1.4. Drepturile şi obligaţiile refugiaților 14 CAPITOLUL II. DETERMINARE PROCEDURII STATUTULUI DE REFUGIAT 18 2.1. Depunerea cererii 18 2.2. Continua…

Lucrare de diplomă: Izvoarele dreptului internațional public

Cuprinsul lucrării de licență Izvoarele dreptului internațional public INTRODUCERE 4 CAPITOLUL I. DREPTUL INTERNAȚIONAL PUBLIC 6 1.1. Definiţia dreptului internaţional 6 1.2. Trăsăturile caracteristice ale dreptului internaţional 8 1.3. Obiectul dreptului internaţional 11 CAPITOLUL II. SUBIECTELE DREPTULUI INTERNAŢIONAL 20 1.1. Noţiunea de subiect al dreptului internaţional 20 2.2. Statul – subiect principal al raporturilor juridice internaţionale Continua…

Lucrare de licență: Drepturi și obligații ale părților în contractul de vânzări internaționale de mărfuri

Cuprinsul lucrării de licență INTRODUCERE 4 CAPITOLUL 1. CONTRACTUL DE VÂNZĂRI INTERNAȚIONALE DE MĂRFURI. STUDIU DE LITERATURĂ JURIDICĂ 6 Secțiunea 1. Vânzarea internaţională de mărfuri. Definiţii și domeniul de aplicare 6 Secțiunea 2. Noţiunea contractului de vânzare-cumpărare internaţională 8 Secțiunea 3. Caracteristicile contractului de vânzare-cumpărare internaţională 11 Secțiunea 4. Domeniul de aplicare al Convenţiei de Continua…

Lucrare de diplomă: Dreptul tratatelor

Cuprinsul lucrării de licență Dreptul tratatelor INTRΟDUCERE 4 CAPITΟLUL I. DEFINIŢIA, ΟBIECTUL ŞI FUNDAMENTUL DREPTULUI INTERNAŢIΟNAL PUBLIC 8 1.1. Definiţia dreptului internaţiοnal public 8 1.1.1. Jus inter gentes 8 1.1.2. Drepturile şi datοriile reciprοce ale participanţilοr la rapοrturile internaţiοnale 9 1.1.3. Un ansamblu de principii şi nοrme care reglementează, în principal, rapοrturile dintre state 9 Continua…