Revizuirea Constitutiei

Oferim consultanta pentru lucrarea de licenta de licenta „Revizuirea constituției” Conform art. 150 din Constituţia României, republicată au drept de iniţiativă privind revizuirea Constituţiei numai: – Preşedintele României, la propunerea Guvernul; – cel puţin un sfert din numărul deputaţilor sau al senatorilor; – cel puţin 500.000 de cetăţeni cu drept de vot, care trebuie să provină din Continua…

Activitatea legislativa

Oferim consultanta pentru lucrarea de licenta de licenta „Activitatea legislativa”. Conform Constituţiei, la baza organizării şi funcţionării statului român, ca stat de drept şi democrat, stau câteva principii fundamentale: asigurarea şi garantarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentate, separaţia şi echilibrul puterilor în stat, supremaţia Constituţiei şi a legilor, principiul reprezentaţivităţii. Astfel, în cadrul democraţiei constituţionale, Continua…

Elementele statului

Oferim consultanta pentru lucrarea de licenta de licenta „Elementele statului”. Se consideră că existenţa unui stat depinde de existenţa cumulativă a trei elemente fundamentale: 1. populaţia; 2. teritoriul; 3. puterea de stat. Populaţia reprezintă comunitatea umană aşezată pe teritoriul unui stat şi asupra căreia statul îşi exercită autoritatea. Astfel, fac parte din populaţie toţi indivizii supuşi Continua…

Autoritatea judecatoreasca din perspectiva constitutionala

Oferim consultanta pentru lucrarea de licenta de licenta „Autoritatea judecatoreasca din perspectiva constitutionala”. Autoritatea judecătorească, a treia componentă a puterii de stat, presupune sistemul de organe judecătoreşti căruia îi este încredinţată, de Constituţie şi legi, activitatea jurisdicţională care constă în soluţionarea litigiilor născute între diferite subiecte de drept şi rezolvarea cererilor acestora în condiţiile legii, Continua…

Organizarea puterii de stat din perspectiva normelor constitutionale

Oferim consultanta pentru lucrarea de licenta de licenta „Organizarea puterii de stat din perspectiva normelor constitutionale”. Prefigurarea ideii separaţiei puterilor în stat are loc încă în antichitate, în special în eforturile gânditorilor politici ai acelor vremuri, de aflare a „secretului unui bun guvernământ”. Primul care a întrezărit această regulă este Aristotel. în lucrarea sa “Politica”, Continua…

Legitimitatea Curţii Constituţionale

Articolul „Legitimitatea Curţii Constituţionale ” este parte a unei lucrări de licență Nu găsești ce cauți? Oferim servicii de consultanta pentru redactarea lucrarii de licenta! Legitimitatea Justiţiei Constituţionale are cel puţin patru piloni care stau la baza controlului de constituţionalitate. 1. Instituirea controlului de constituţionalitate asupra legilor şi ordonanţelor Guvernului constituie primul pilon şi reprezintă cea mai semnificativă Continua…

Rolul şi poziţia Curţii Constituţionale în rândul autorităţilor publice

Articolul „ Rolul şi poziţia Curţii Constituţionale în rândul autorităţilor publice ” este parte a unei lucrări de licență Nu găsești ce cauți? Oferim servicii de consultanta pentru redactarea lucrarii de licenta! Pentru definirea naturii acestei autorităţi publice este necesar să recurgem la tripla sa raţiune, reţinută în doctrina de specialitate, respectiv de a fi o autoritate jurisdicţională, Continua…

Lucrare de licență: Statutul Curții Constituționale

Cuprinsul lucrării de licență Statutul Curții Constituționale Statutul Curții Constituționale INTRODUCERE 5 CAPITOLUL I. ORIGINEA ȘI EVOLUȚIA CURȚII CONSTITUȚIONALE 7 1.1. Originea Curții Constituționale. Momentul 1989 7 1.1.1. Revoluția din 1989. Momentul 0 7 1.1.2. Mecanismul decizional al Adunării Constituante 9 1.1.4. Trecerea de la Consiliul Constituţional la Curtea Constituţională 9 1.2. Evoluţia Curţii Constituţionale în Continua…

Lucrare de diplomă: Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale sub ordinea constituțională actuală

Cuprinsul lucrării Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale sub ordinea constituțională actuală Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale sub ordinea constituțională actuală INTRODUCERE 4 CAPITOLUL I. CONCEPTUL DE DREPTURI ALE OMULUI 7 CAPITOLUL II. CONCEPTUL DE DREPTURI FUNDAMENTALE ALE CETĂȚENILOR 16 1.1. Noţiunea de drepturi fundamentale 16 1.2. Noţiunea de libertate 18 1.3. Natura juridică a drepturilor fundamentale Continua…

Lucrare de licență: Dreptul la viață

Cuprinsul lucrării de licență Dreptul la viață   INTRODUCERE 4 CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND EVOLUŢIA REGLEMENTĂRII DREPULUI LA VIAŢĂ 6 1.1. Dеclaraţia univеrsală a drеpturilor omului (10 dеcеmbriе 1948) 6 1.2. Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice 9 1.3. Convenţia penru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (Roma 4 mai Continua…