SЕCURITАTЕА INFORMАȚIILOR ȘI INTЕRNЕTUL – CRIMINАLITАTЕА ЕLЕCTRONICĂ

SЕCURITАTЕА INFORMАȚIILOR ȘI INTЕRNЕTUL – CRIMINАLITАTЕА ЕLЕCTRONICĂ CUPRINS: INTRODUCЕRЕ.. 4 CАPITOLUL I. DЕLIMITĂRI CONCЕPTUАLЕ PRIVIND SЕCURITАTЕА ЕLЕCTRONICĂ.. 5 1.1. Sеcuritаtеа cibеrnеtică. 5 1.2. Criminаlitаtеа cibеrnеtică. 6 1.3. Tеrorismul cybеrnеtic. 7 1.4. Războiul cibеrnеtic (cybеrwаrfаrе) 8 1.5. Spionаjul cybеrnеtic. 10 CАPITOLUL II. CONCЕPTUL, PRINCIPАLЕLЕ CАRАCTЕRISTICI ŞI ЕVOLUŢIА CRIMINАLITĂŢII ЕLЕCTRONICЕ.. 12 2.1. Concеptul „criminаlitаtе еlеctronică”. 12 2.2. Continua…

Lucrare de licență: Patrimoniul autorităților administrative centrale

Cuprinsului lucrării de licență Patrimoniul autorităților administrative centrale INTRODUCERE 3 CAPITOLUL I. NOŢIUNEA DE PROPRIETATE ȘI DOMENIU PUBLIC POTRIVIT CONSTITUŢIEI ROMÂNIEI DIN 1991, REVIZUITĂ ŞI REPUBLICATĂ 6 1.1. Aspecte generale 6 1.2. Repere în determinarea statutului constituţional general al proprietăţii 9 1.3. Regimul constituţional al proprietăţii publice. Relaţia domeniu public – proprietate publică 14 1.3.1. Scara Continua…

Lucrare de licență: Instituții cu atribuții în protejarea mediului

Cuprinsul lucrării de licență Instituții cu atribuții în protejarea mediului INTRODUCERE 3 CAPITOLUL I. SCURT ISTORIC AL DREPTULUI MEDIULUI ÎN ROMÂNIA 6 1.1. Reguli privind natura în vechiul drept românesc 6 1.2. Perioada modernă 8 1.3. Apariția legislației privind conservarea naturii 10 1.4. Perioada 1950-1989 12 1.5. Tranziția legislativă și implicațiile ei 15 1.6. Dezvoltarea dreptului Continua…

Lucrare de licență: Guvernarea modernă și integrarea europeană

Cuprinsul lucrării de licență Guvernarea modernă și integrarea europeană INTRODUCERE 4 CAPITOLUL I. DELIMITĂRI CONCEPTUALE 6 1.1. Conceptul de guvernare din prisma științelor administrative 6 1.2. Diseminarea conceptului de guvernare la nivel instituţional 12 1.3. Conceptul de bună guvernare 14 CAPITOLUL II. DIMENSIUNILE EUROPENE ALE PRINCIPIILOR BUNEI GUVERNĂRI 25 2.1. Fundamentele principiilor bunei guvernări europene 25 Continua…

Lucrare de licență: Parlamentul României în perioada antebelică

Cuprinsul lucrării de licență Parlamentul României în perioada antebelică INTRODUCERE 2 CAPITOLUL I. TEORIA GENERALĂ A PARLAMENTULUI 5 1.1. Scurt istoric al Parlamentului 5 1.2. Parlamentul – organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării 8 1.3. Parlamentul şi principiul separaţiei puterilor în stat 10 1.3.1. Separaţia puterilor – definiţie, necesitate, începuturi, Continua…

Lucrare de licență: Cheltuielile instituțiilor publice

Cuprinsul lucrării de licență Cheltuielile instituțiilor publice INTRODUCERE 4 CAPITOLUL I. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONALITATE LA CASA JUDEŢEANA DE PENSII XYZ 5 1.1. Scurt istoric 5 1.2. Obiectul/domeniul de activitate 6 1.3. Organizarea internă (organigrama comentată) 8 1.4. Funcţionalitatea (relaţiile interne cu accent pe latura financiară) 10 1.5. Structura de personal 11 1.6. Relaţiile externe 12 1.7. Continua…