Atribuțiile directoratelor europene: Relații externe – DG RELEX

Articolul Atribuțiile directoratelor europene: Relații externe – este parte a unei lucrări de licență.

Nu găsești ce cauți? Oferim servicii de consultanta pentru redactarea lucrarii de licenta!

DG RELEX contribuie la formularea politicii externe a Uniunii, colaborând în acest sens îndeaproape şi cu alte DG-uri. EI coordonează relaţiile cu:

 • ţările europene care nu sunt membre ale Uniunii şi nici nu fac parte din procesul de extindere;
 • ţările din Asia Centrală;
 • ţările mediteraneene, din Orientul Mijlociu şi Golf;
 • America de Nord, America Latină, Pacific şi Asia;
 • organizaţii internaţionale, precum ONU, OSCE sau Consiliul Europei.

Directoratul General are în compunerea sa următoarele Directoare:

 • Directoratul A – Platforma Crizelor – Coordonarea PESC
 • Directoratul B – Relaţii Multilaterale şi Drepturile Omului
 • Directoratul C – America de Nord, Asia de Est, Australia, Noua Zeelandă, EEA, EFTA, San Marino, Andora şi Monaco
 • Directoratul D – Politica Europeană de Vecinătate
 • Directoratul E – Europa de Est, Sudul Caucazului şi Republicile din Asia Centrală
 • Directoratul F – Orientul Mijlociu, Mediterana de Sud
 • Directoratul G – America Latină
 • Directoratul H – Asia (cu excepţia Japoniei şi Coreei)
 • Directoratul I – Resursele Cartierului General, Informaţii şi Relaţii Interinstituţionale
 • Directoratul K – Serviciul Extern
 • Directoratul L – Strategie, Coordonare şi Analize

 

Afaceri Economice şi Financiare – DG ECFIN

Directoratul General Afaceri Economice şi Financiare avea la finalul anului 2009 un personal permanent format din aproximativ 550 de funcţionari, majoritatea aflaţi în Bruxelles şi restul în Luxemburg.

DG ECFIN are ca principală misiune îmbunătăţirea standardului de viaţă a cetăţenilor europeni şi, în strânsă colaborarea cu acest aspect, asigurarea unei dezvoltări sustenabile, asigurarea unui nivel ridicat de ocupare a forţei de muncă şi stabilitate financiară şi a finanţelor publice. În îndeplinirea acestei misiuni, obiectivele principale operaţionale sunt:

 • asigurarea unei bune funcţionări a Uniunii Economice şi Monetare, în perioadele favorabile la fel ca şi în vremuri de criză;
 • pregătirea extinderii progresive a zonei euro;
 • identificarea provocărilor economice şi financiare de la un stadiu incipient al lor. În acest context, sunt sprijinite eforturile de a se proteja stabilitatea financiară prin stabilirea şi operarea unui sistem eficient de macro-supraveghere prudentială;/
 • sprijinirea prosperităţii economice, a creşterii şi stabilităţii nu numai în cadrul UE, dar, de asemenea, şi la nivel internaţional, prin modelarea guvernării globale economice şi internaţionale;
 • promovarea eficienţei economice şi financiare în proiectarea de alte politici comunitare precum şi în funcţionarea unei game largi de pieţe, cu o atenţie deosebită acordată abordării provocărilor globale, precum schimbările climatice;

În subordinea sa, Directoratul General are următoarele Directorate:

 • DIR A – Studii Economice şi Cercetare
 • DIR B – Servicii Economice şi Reforme Structurale
 • DIR C – Macroeconomia zonei euro şi a UE
 • DIR D – Afaceri Economice şi Financiare Internaţionale
 • DIR E – Stabilitatea Macrofinanciară
 • DIR F – Economiile statelor membre I
 • DIR G – Economiile statelor membre II
 • DIR L – Operaţiuni Financiare, Managementul Programelor şi Legătura cu IFI
 • DIR R – Resurse şi Comunicaţii