Atribuțiile directoratelor europene: Întreprinderi și industrie – DG ENTR

Articolul Atribuțiile directoratelor europene: Întreprinderi și industrie este parte a unei lucrări de licență

Nu găsești ce cauți? Oferim servicii de consultanta pentru redactarea lucrarii de licenta!

Directoratul General întreprinderi şi Industrie depune eforturi pentru a garanta că politicile UE contribuie la creşterea competitivităţii durabile a întreprinderilor şi facilitează crearea de locuri de muncă şi creşterea economică durabilă. El are sarcina de a asigura că piaţa unică a bunurilor funcţionează în condiţii optime şi contribuie în mare măsură la implementarea strategiei de Ia Lisabona pentru creştere economică şi locuri de muncă.

De asemenea, DG întreprinderi şi Industrie acordă o atenţie deosebită nevoilor industriei producătoare şi întreprinderilor mici şi mijlocii. Administrează programe menite să încurajeze antreprenoriatul şi inovarea şi veghează ca legislaţia UE să ţină cont, în mod corespunzător, de preocupările întreprinderilor.

DG întreprinderi şi Industrie numără peste 1000 de persoane în departamentele şi unităţile sale şi gestionează un buget de circa 500 de milioane de euro.

Directoratul General este format din următoarele Directorate:

  • A – Coordonare, Planificare şi Afaceri Internaţionale
  • B – Politica Industrială şi Reforma Economică
  • C – Politica de Reglementare
  • D – Politica de Inovare
  • E – Promovarea Competitivităţii IMM-urilor
  • F – Bunuri de Larg Consum
  • G – Industria Chimică, Metaliferă, Textilă şi cea Forestieră
  • H – Aerospaţiul, GMES, Securitate şi Apărare
  • I – Industriile noi, Turism şi CSR
  • R – Resurse şi Comunicare