Aspecte juridico penale și criminologice privind infracțiunile la regimul rutier

Cuprinsul lucrării de licență

INTRODUCERE 4
CAPITOLUL I. INFRACŢIUNI CONTRA SIGURANŢEI CIRCULAŢIEI PE DRUMURILE PUBLICE 6
1.1. Punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat 6
1.1.1. Conţinutul legal 6
1.1.2. Condiţii preexistente 7
1.1.3. Conţinutul constitutiv 9
1.1.4. Forme. Sancţiuni 16
1.1.5. Aspecte procesuale 17
1.2. Conducerea unui vehicul fără permis de conducere 17
1.2.1. Conţinutul legal 17
1.2.2. Condiţii preexistente 18
1.2.3. Conţinutul constitutiv 19
1.2.4. Forme. Sancţiuni 23
1.2.5. Aspecte procesuale 23
1.3. Conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substanţe 23
1.3.1. Conţinutul legal 24
1.3.2. Condiţii preexistente 24
1.3.3. Conţinutul constitutiv 25
1.3.4. Forme. Sancţiuni 28
1.3.5. Aspecte procesuale 28
1.4. Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice 29
1.4.1. Conţinutul legal 29
1.4.2. Condiţii preexistente 29
1.4.3. Conţinutul constitutiv 30
1.4.4. Forme. Sancţiuni 32
1.4.5. Aspecte procesuale 32
1.5. Părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia 33
1.5.1. Conţinutul legal 33
1.5.2. Condiţii preexistente 34
1.5.3. Conţinutul constitutiv 36
1.5.4. Forme. Sancţiuni 39
1.5.5. Cauze justificative speciale 40
1.5.6. Aspecte procesuale 40
1.6. Împiedicarea sau îngreunarea circulaţiei pe drumurile publice 41
1.6.1. Conţinutul legal 41
1.6.2. Condiţii preexistente 41
1.6.3. Conţinutul constitutiv 43
1.6.4. Forme. Sancţiuni 45
1.6.5. Aspecte procesuale 46
1.7. Nerespectarea atribuţiilor privind verificarea tehnică ori efectuarea reparaţiilor 46
1.7.1. Conţinutul legal 46
1.7.2. Condiţii preexistente 47
1.7.3. Conţinutul constitutiv 48
1.7.4. Forme. Sancţiuni 50
1.7.5. Aspecte procesuale 50
1.8. Efectuarea de lucrări neautorizate în zona drumului public 50
1.8.1. Conţinutul legal 50
1.8.2. Condiţii preexistente 51
1.8.3. Conţinutul constitutiv 52
1.8.4. Forme. Sancţiuni 54
1.8.5. Aspecte procesuale 54
CAPITOLUL II. RĂSPUNDEREA PENALĂ PENTRU ÎNCĂLCAREA NORMELOR RUTIERE 55
2.1. Aspecte introductive 55
2.2.Accidentele rutiere şi cauzele acestora 56
2.3. Răspunderea penală, mijloc de prevenţie şi de combatere a încălcării normelor rutiere 58
CAPITOLUL III. PARTICULARITĂŢI METODOLOGICE PRIVIND INVESTIGAREA ACCIDENTELOR DE TRAFIC RUTIER 62
3.1. Noţiuni generale 62
3.2. Particularităţi privind cercetarea la faţa locului a accidentelor de trafic rutier 64
3.2.1. Pregătirea cercetării locului accidentului 65
3.2.2. Efectuarea cercetării propriu-zise 66
3.3. Efectuarea altor acte de urmărire penală 68
CONCLUZII 71
BIBLIOGRAFIE 73

Introducerea lucrării de licență

Infracțiuni la regimul rutier

Fluiditatea şi siguranţa – cele două imperative majore ale traficului rutier modern – sunt realizabile numai în condiţiile strictei respectări, de către toţi participanţii la trafic, a tuturor normelor legale şi tehnice care reglementează modul de desfăşurare a circulaţiei pe drumurile publice. Nerespectarea prescripţiilor acestor norme se soldează – aproape fără excepţie – cu perturbarea cursivităţii traficului şi deseori cu urmări dintre cele mai grave pentru viaţa, sănătatea sau integritatea corporală a unor persoane ori cu pagube materiale.

Normele legale care stabilesc regulile de desfăşurare a circulaţiei pe drumurile publice sunt cuprinse în OUG 195/2002, republicată, privind circulaţia pe drumurile publice şi în Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002 aprobat prin HG nr. 1391/2006 și actualizat prin HG nr. 56/2007. Prin aceste acte se instituie în sarcina tuturor categoriilor de participanţi la traficul rutier – conducători auto, motociclişti, biciclişti, conducători de utilaje agricole sau de căruțe şi pietoni – un complex de obligaţii care materializează tot atâtea reguli de circulaţie pe drumurile publice, pe care trebuie să le respecte cu cea mai mare grijă.

Fiecare dintre obligaţiile sau regulile referitoare la circulaţia rutieră este garantată, în vederea respectării  ei prin mijloace de constrângere adecvate, concretizate în sancţiunile juridice ce consacră acea obligaţie sau regulă. În consecinţă, nerespectarea regulilor de circulaţie pe drumurile publice antrenează în toate cazurile, aplicarea unor sancţiuni juridice, deci intervenţia răspunderii juridice – în una din formele ei: penală, administrativă, civilă etc. – faţă de cei vinovaţi de o asemenea conduită.

Încălcările cele mai grave ale disciplinei rutiere sunt considerate de lege infracţiuni. Ca urmare, ele antrenează răspunderea penală a autorilor lor. Încălcările mai puţin grave ale acestei disciplinei sunt considerate de legiuitor contravenţii, ele antrenează deci răspunderea contravenţională a acelora care le săvârşesc. În fine, ori de câte ori, ca rezultat al nerespectării regulilor de circulaţie pe drumurile publice, se cauzează altuia un prejudiciu material, devine operantă şi răspunderea civilă: făptuitorul are obligaţia de a repara integral şi pe cât posibil în natură prejudiciul.

În toate cazurile, răspunderea juridică – indiferent de forma sub care se prezintă (penală, contravenţională sau civilă) îndeplineşte un dublu rol şi anume: de prevenire şi, respectiv, de combatere a faptelor ilicite prin care se încalcă disciplina rutieră. Acest dublu rol este expresia dublei finalităţi pe care o are în orice împrejurare răspunderea juridică: îndrumarea membrilor societăţii în spiritul respectării ordinii de drept şi exercitarea constrângerii faţă de acele persoane care nu se conformează în mod voluntar cerinţelor disciplinei sociale.

Numărul în creștere al accidentelor rutiere datorate încălcării legislației și inevitabil importanța cunoașterii reglementărilor în domeniu, gravitatea din ce în ce mai mare a acestor accidente au fost doar două dintre motivele care au stat la baza alegerii acestei lucrări de licență.

Am structurat materialul pe trei capitole. În primul capitol sunt analizate în detaliu toate infracțiunile contra siguranței circulației pe drumurile publice. Infracțiunile sunt analizate din perspectiva noului Cod penal, act normativ de mare importanță care va intra în vigoare în anul 2013. Cu toate că nu există diferențe majore față de reglementarea anterioară în materia infracțiunilor rutiere, am ales să fac studiul infracțiunilor după acest cod în primul rând datorită faptului că sunt puține lucrări de specialitate în domeniu. Analiza este făcută cu trimitere la soluții relevante ale diferitelor instanțe.

Cel de-al doilea capitol abordează aspecte juridice legate de răspunderea penală în cazul infracțiunilor mai sus menționate.

Ultimul capitol abordează, din punct de vedere criminalistic, accidentele rutiere. Sunt prezentate aici particularități metodologice privind investigarea accidentelor de trafic rutier.