Activitatea legislativa

Oferim consultanta pentru lucrarea de licenta de licenta „Activitatea legislativa”.

Conform Constituţiei, la baza organizării şi funcţionării statului român, ca stat de drept şi democrat, stau câteva principii fundamentale: asigurarea şi garantarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentate, separaţia şi echilibrul puterilor în stat, supremaţia Constituţiei şi a legilor, principiul reprezentaţivităţii.

Activitatea legislativa - lucrari de licenta
Activitatea legislativa – lucrari de licenta

Astfel, în cadrul democraţiei constituţionale, ca o transpunere a principiului separaţiei puterilor în stat, puterea publică este constituită din puterea legislativă, puterea executivă şi puterea j udecătorească.

Conform art. 61 alin. (1) din Constituţia României, republicată, Parlamentul României este organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării.

Oferim consultanta pentru realizarea de lucrari de licenta din domeniul dreptului constituțional.

Pentru detalii si oferte de pret va rugam sa completati formularul de aici.